ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 08:46
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ޑެމްބެލޭ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ޑެމްބެލޭ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ބާސެލޯނާއިން އަލުން ތިން ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި
 
މެޗު ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ން

މިހަފްތާގައި ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގާ, ބާސެލޯނާއިން އެއްވަނާގައި އަލުން ތިން ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. ރެއާލް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަލިވީ ވިޔަރެއާލް އަތުންނެވެ.

ބާސެލޯނާއިން އަލުން ލީޑް ނެގީ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ދަނޑުގައި އެޓީމްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. ބާސެލޯނާ ކުރިހޯދީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ ޑެމްބެލޭއެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކޮންމެ ޓީމަކުން ކުޅުންތެރިއަކަށް ރެފްރީ ރަތްކާޑް ދެއްކިއެވެ. ބާސެލޯނާއިން ރަތްކަޑް ދެއްކީ ފެރަން ޓޮރޭޒްއަށެވެ. އެތްލެޓިކޯއިން ކާޑް ދެއްވީ ސެޓެފަން ސަވިކްއަށެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުރީގެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރަތްކާޑް ދެއްކީ ކުޅުމުން ބޭރުގައި ދެކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިމޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އެއްވަނާގައި އޮތީ 16 މެޗުން 41 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި ރެއާލް އޮތީ 38 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އޮތީ 27 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސްވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް