ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 08:04
ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ނީލަން ފިހާރަ- އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ނީލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ
 
އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އަލިފާން ނިއްވާ ލޮރީވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
 
އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނީ ނީލަން ފިހާރައިގެ އުތުރުފަޅިން
 
އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ އެތައް ބާވާތެއްގެ ސާމާނު ހުރި

ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާއިރު، މިހާރު އެ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފިއެވެ.

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ.

މި ޙާދިސާއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދެމުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނީ ނީލަން ފިހާރައިގެ އުތުރުފަޅިން (ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލްއާއި ދިމާއިން) ކަމަށެވެ.

އެ ދިމާލުން ފެތުރެމުންދިޔަ އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އަދި މިހާރު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އަލިފާން ނިއްވާ ލޮރީވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

Advertisement

މި ޙާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ، ކެމިކަލް ގުދަނުގެ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި، ގުދަންތައް އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ދުރަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތަށް، ނީލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދުގެ ކަންކަންވެސް ރެގިއުލޭޓު ކުރެވެން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އަދި ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން މިކަމަށް ޙައްލު ގެނެވެން ޖެހޭކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާއިރު، މި ޙާދިސާއާ ގުޅޭ ކޯލް ސިފައިންނަށް ލިބިފައިވަނީ 5:43 ގައެވެ. ރާއްޖެޓީވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ސަރަޙައްދުން ރޯވެ އަނދައިގެން ދިޔަ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި 3 ޔުނިޓެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، އެ ޔުނިޓުތަކުގައި އުޅެމުން ދިޔައީ ބިދޭސީން ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކު ގެއްލިގެން އުޅޭތޯ އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގައިގެން އުޅޭ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ - ރާއްޖެއެމްވީ

ނީލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދުގައި ލަކުޑިއާއި، ދަގަނޑާއި، އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ އެތައް ބާވާތެއްގެ ސާމާނު ހުރިކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އަދިވެސް އަލިފާން ހިފުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއެކު، ސިފައިން ގެންދަނީ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އަލިފާން ނިއްވާ ލޮރީވެސް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ސަރަޙައްދު އިތުރަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންނެވެ.

ސިފައިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ވެހިކަލްތައް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ސައިޓު އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރާނީ އަލިފާންގަނޑު މުޅިން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނިމުމުންކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް