ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 14:10
ޕީއެސްޖީގެ ކެޕްޓަން މާކީނިއޯސް
ޕީއެސްޖީގެ ކެޕްޓަން މާކީނިއޯސް
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
މާކީނިއޯސްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ޕީއެސްޖީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަނީ
 
ޕީއެސްޖީއާއެކު މާކީނިއޯސް ހަދާ އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ 2027 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު މާކީނިއޯސްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ޕީއެސްޖީއާއެކު ކުރަށް ފަށައިފި އެވެ.

މާކީނިއޯސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެސްޖީ އަށް ގުޅުނީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ރޯމާ ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި މާކީނިއޯސް އަކީ އެ ޓީމުގެ ފަހަތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ އަންނަނީ ޕީއެސްޖީގެ ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ ވެސް އަދާ ކުރަމުންނެވެ. އައު އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މާކީނިއޯސް ބުނީ، މިހާރު އަންނަނީ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ޕީއެސްޖީއާ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، މަޝްވަރާތަކަކީ އުންމީދީ މަޝްވަރާއަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. ޕީއެސްޖީއާއެކު މާކީނިއޯސް ހަދާ އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ 2027 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

ޕީއެސްޖީއާއެކު މާކީނިއޯސް ހޭދަކުރި 10 ސީޒަންގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 385 މެޗު ކުޅެދީ، 38 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕީއެސްޖީއާއެކު އޭނާ ވަނީ 26 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މާކީނިއޯސް އަންނަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބްރެޒިލްގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ވަނީ 76 މެޗު ކުޅެދީ ފަސް ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. ބްރެޒިލާއެކު މާކީނިއޯސް ވަނީ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް