ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 22:38
ލ. ގަމު ބަނދަރުގެ ރޭމްޕާއި އެއްގަމު ތޮށި
ލ. ގަމު ބަނދަރުގެ ރޭމްޕާއި އެއްގަމު ތޮށި
އެމްޓީސީސީ
ލ. ގަމު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
ލ. ގަމު ބަނދަރުގެ ރޭމްޕާއި އެއްގަމު ތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި
 
ލ. ގަން ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 25 އޮގަސްޓް 2021ގައި

ލ. ގަމު ތުނޑީ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި އެއްގަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކުންފުނި، އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ގަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޖެޓީއާއި ބްރިޖް ފުޓިންގގެ ކާސްޓިންގ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 360 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 310 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 2501 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ބްރިޖެއް ހެދުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 25 އޮގަސްޓް 2021ގައެވެ.

މިއީ 33.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި