ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:24
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީ
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީ
އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީ
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު 7 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
 
ކޮރަޕްޝަންގެ އިތުރު ފަސް ދައުވާއެއް ސޫކީގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވޭ

މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީގެ މައްޗަށް އިތުރު ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ފަސް ދައުވާ ސޫކީގެ މައްޗަށް އުފުލާ ހުކުރު ދުވަހު އަޑުއެހުންތައް ވަނީ އެއްކޮށް ނިންމާލާފައެވެ. ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ސޫކީގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު 26 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޙިލާފުވެގެންނާއި ޤަވާއިދާ ޙިލާފަށް ރޭޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްތަކެއް ގެންގުޅުއްވި މައްސަލައާ އިލެކްޝަންގެ އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި މައްސަލަތަކަށެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ސޫކީގެ މައްޗަށް ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެގައުމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 3 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ނޭޝަނަލް ލީގް ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ ޕާޓީން ވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭއިރު، 3 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިތުރުން އެހެން ގައިދީންނެކޭ އެއްފަދައިން ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާންވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ސޫކީ ޖަލުގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސޫކީ ވެރިކަމުން ބާލައި ހައްޔަރުކޮށް ބައިންދާފައި އިން ތަނުން މިހާރު އެގައުމުގެ ވެރިރަށުގައި ހުރި ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ޖަލުގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ސޫކީ ބައިންދާފައި އިންނަނީ ޖަލުގެ ވަކި އިމާރާތެއްގައެވެ. ތަރުޖަމާން ވަނީ ސޫކީ ޖަލަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ސޫކީ ވެރިކަމުން ބޭލުމަށްފަހު މިހާތަނަށް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް 20ށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ވަނީ ސާބިތުވެފަައެވެ.

ސޫކީގެ މައްޗަށް ސާބިތުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. މިހުރިހާ މައްސަލައަކަށްވެސް ސޫކީ ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް