ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 21:58
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީ
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީ
އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް
ސޫކީގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ސޫކީގެ މައްޗަށް އިންތިޚާބު އޮޅުވާލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ
 
ސޫކީގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނާއި، ސިއްރު ނުހިފޭއްޓުމާއި، އިތުރު އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ
 
އެހެން ގައިދީންނެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީގެ މައްޗަށް އިންތިޚާބު އޮޅުވާލެއްވި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 3 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެގައުމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ނޭޝަނަލް ލީގް ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ ޕާޓީން ވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭއިރު، 3 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިތުރުން އެހެން ގައިދީންނެކޭ އެއްފަދައިން ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ސޫކީގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއްގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށްދާތާ މިހާރު ވަނީ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނާއި، ސިއްރު ނުހިފޭއްޓުމުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. މި ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އޭނާ 190 އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
33%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް