ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:27
ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗުގައި ބެންޒެމާ
ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗުގައި ބެންޒެމާ
ޓްވީޓަރ
ރެއާލް މެޑްރިޑު
2023 ގައި ފެންނާނީ މުޅިން އައު ބެންޒެމާ އެއް : އަންޗެލޮޓީ
 
އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، އޭނާ އަށް ބެންޒެމާ ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު ހުރި މަންޒަރު ކަަމަށް

2023 ގައި ފެންނާނީ މުޅިން އައު ކަރީމް ބެންޒެމާއެއް ކަަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

އަންޗެލޮޓީ މިހެން ބުނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށްފަހު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ފަހު 10 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ބެންޒެމާ ޖަހައިދިން ދެ ލަނޑުންނެވެ. މެޗަށްފަހު އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، އަލުން އެނބުރި އައިސް ލީގު މޮޅަކުން ފެށުނީތީ އުފާވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދެމެހެއްޓުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، އޭނާ އަށް ބެންޒެމާ ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު ހުރި މަންޒަރު ކަަމަށާއި، ބެންޒެމާގެ ކުޅުން ތަފާތު ކަމަށެވެ. އަދި 2023 ގައި ފެންނާނީ މުޅިން އައު ބެންޒެމާ އެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ކުޅުން ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އޮތް ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ކާމިޔާބު ކުރި ބެންޒެމާ ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހަތް ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. މި ސީޒަންގައި ރެއާލަށް ކުޅެދިން 13 މެޗުން އޭނާ ވަނީ އަށް ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕަށް ފްރާންސް ޓީމާއެކު ބެންޒެމާ ޤަތަރަށް ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް، އަނިޔާވެ މުބާރާތް ކުޅެވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ ބެންޒެމާ ވަނީ ޤަތަރު ދޫކޮށް، އެނބުރި ރެއާލަށް ގޮސްފައެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށްފަހު ބެންޒެމާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމައި، އެކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
25%
0%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް