ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 15:16
ޕީކް ސީޒަނާއި އެކު ވީއައިއޭ އަށް އާ ރެކޯޑެއް
ޕީކް ސީޒަނާއި އެކު ވީއައިއޭ އަށް އާ ރެކޯޑެއް
އެމްއޭސީއެލް
ވީއައިއޭގެ ޚިދުމަތްތައް
ޕީކް ސީޒަނާއި އެކު ވީއައިއޭ އަށް އާ ރެކޯޑެއް
 
އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ 104 ދަތުރު ހިމެނޭ
 
މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ރަންވޭގައި ޖުމްލަ 228 މޫވްމެންޓް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަނާއި އެކު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭ އިން އާ ރެކޯޑެއް ޤާއިމްކޮށްފި ކަމަށް ވީއައިއޭ ހިންގާ، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ މިއީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އައު ރަންވޭ ހުޅުވި ފަހުން ޤާއިމްކުރި ރެކޯޑެއް ކަަމަށާއި، މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ވީއައިއޭގެ ރަންވޭ މޫވްމެންޓްގެ އައު ރެކޯޑެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެ ދުވަހު ރަންވޭގައި ޖުމްލަ 228 މޫވްމެންޓް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ އޭގެތެރޭގައި، 104 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓާއި، އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ 104 ދަތުރު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުވްމެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި 20 ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަންއަށް އެމްއޭސީއެލް އާއި ކަމާއި ބެެހޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޕީކް ސީޒަންއާ ދިމާކޮށް އެއާޕޯޓުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިމިގްރޭޝަންގެ ކައުންޓަރުތައް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޑިޕާޗަރގައި މީގެ ކުރިން ހުރި 11 ކައުންޓަރުގެ އިތުރުން 7 ކައުންޓަރު އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެރައިވަލްގައި 14 ކައުންޓަރު ހުރި އިރު 12 ކައުންޓަރު އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި ވަނީ އެއާޕޯޓާއި އިމިގްރޭޝަނުން ޕީކް ސީޒަންގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް