ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 19:27
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް
ކަސްޓަމްސް އިން މުދާ ނެރެން ކަސްޓަމްސް އަށް ނުގޮސް އެ މަސައްކަތް މިހާރު ހަމަޖެހޭނެ - ޒުބެއިރު
 
ފާއިތުވި 4 އަހަރު ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް އުސޫލަށް އެކި ފަހަރުމަތިން އިސްލާހު ގެނެސްފައިވޭ

ކަސްޓަމްސް އިން ކްލިއަރެންސް މަރުހަލާ އަވަސް ކުރުމަށްޓަކާ ކަސްޓަމްސް އިން ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ކަސްޓަމްސް އިން މުދާ ނެރެން ކަސްޓަމްސް އަށް ނުގޮސް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަލީ ޒުބެއިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒުބެއިރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ކަސްޓަމްސް އިން ފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަަަމަށެވެ. އަދި މުދާ ޑިކްލެއަރ ކުރުމުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގާތުން މަސައްކަތްކުރަން އިސްކަންދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން އޮންލައިންކޮށް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެއްތަނަކުން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމްސް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާ އެއް ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސް އިން ޑިއުޓީ ނުނަގާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ މާއްދާތަކާއި، ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ އިތުރުން އަސާސީ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ނުހިމަނާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތަށް އަމަލުކުރަނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިއުޓީ ރޭޓް ކަނޑައަޅަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާއްމުންނަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށާއި ފާއިތުވި 4 އަހަރު ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް އުސޫލަށް އެކި ފަހަރުމަތިން އިސްލާހު ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށް ޒުބައިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
67%
33%
0%
ކޮމެންޓް