ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:34
ކޮޅުފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރުން
ކޮޅުފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ކޮޅުފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ކޮޅުފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހެއިޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

މ. ކޮޅުފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހެއިޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. އެއީ 150 ދުވަސްތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ.

ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، މަރުކަޒުތަކަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރު، 60 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވެއެވެ. އަންނަ އަހަރު 132 ރަށެއްގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް