ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:45
ކެލިފޯނިއާ އަށް އައި ބިންހެލުން
ކެލިފޯނިއާ އަށް އައި ބިންހެލުން
ގޫގުލް
ކެލިފޯނިއާ އަށް އައި ބިންހެލުން
ކެލިފޯނިއާ އަށް އައި ބިންހެލުން: 2 މީހުން މަރުވެ 11ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެލުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
 
އެ ބިންހެލުމަކީ 6.4 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާ އަށް ދިމާވި ބިންހެލުމުގެ ހާދިސާގައި ދެ މީހުން މަރުވެ 11 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކެލިފޯނިއާގެ ޔުރީކާ ސަރަހައްދަށް އެރި އެ ބިންހެލުމަކީ 6.4 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް ކަަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ގިއޮލޮޖިކަލް ސަރވޭ ސެންޓަރުން ބުނީ ކެލިފޯނިއާ އަށް އައި ބިންހެލުމާާއި ގުޅިގެން ދެ މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ޔަގީންވެފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި ކެލިފޯނިއާގެ މަގުތަކާއި ގެތަކަށް އެ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެފައިވާ ކަަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ގޮސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ކަރަންޓާއި ނުލާ ގިނަ އިރުތަކެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުނެވެ. މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެލުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިދާރާތަކާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން އިތުރު ކުދި ލޮޅުންތަކެއް އެ ސަރަހައްދަށް އައިސްފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މިހާ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އެެމެރިކާގެ މި ސަރަހައްދަށް އައިސްފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ވެސް މިފަދަ ބިންހެލުމެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެފަހަރުވެސް ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދުގެ ގެތަކާއި މަގުތަކަށް ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް