ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:14
އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮންފަރެންސް
އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮންފަރެންސް
އދ ގެ ކްލައިމެޓް ސަމިޓު
އދ.ން ބޭއްވި ކްލައިމެޓް ސަމިޓެއްގައި ތާރީޚީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ
 
"ޔޫއެން ބަޔޯ ޑައިވަރސިޓީ ކޮންފަރެންސް 2022" ގައި 190 ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

އދން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކެނެޑާގައި ބޭއްވި ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ސަމިޓު ބައްދަލުވުމެއްގައި ތިމާވެއްޓަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް އިޔާދަ ކުރުމާބެހޭ ތާރީޚީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެއެވެ. ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއޯލްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދުނިޔޭގެ ހަނަފަސް ބިންތަކާއި ކަނޑުތަކުގެ އިތުރުން ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވަމުން ދިއުމާއެކު އިންސާނުންނާއި އެހެނި ދިރުންތަކަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމެވެ.

ޗައިނާ އަދި ކެނެޑާ ގުޅިގެން ބޭއްވި "ޔޫއެން ބަޔޯ ޑައިވަރސިޓީ ކޮންފަރެންސް 2022" ގައި 190 ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހު ފާސްކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. އަދި ޗައިނާގެ އިސްނެގުމާއެކު މި ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމާބެހޭ ގޮތުން ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު މަޝްވަރާކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ތިރީސް އިންސައްތަ ކަނޑުތަކާއި ބިންތައް އެއީ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަނޑައެޅުމާއި އަދި ކޮންޒަވޭޝަން ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް އަހަރަކު 30 ބިލިއަން ޑޮލަރު އެއްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

މޮންޓްރިއޯލް އެއްބަސްވުމަށް އެފްރިކާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ދެކޮޅު ހަދާފައިވެއެވެ. އެގައުމުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެހީގެ ފަންޑަށް ފަގީރު ނުވަތަ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުން ވެސް ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ އިބާރާތް އޮތުމަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޗެއާ ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ މަންދޫބު ވަނީ ހުށަހެޅުން ފާސްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މުގުރުން ޖައްސަވާ ބައްދަލުވުން އެހާހަމައިން ނިންމަވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް