ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:00
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އިސް ސަފުން ފެންނަ މޫނުތައް
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އިސް ސަފުން ފެންނަ މޫނުތައް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ ޑިފެންސް ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
 
އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވާތީ ރަޝިއާ އިން ދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން
 
އެމެރިކާ އިން ވަނީ ދާދިފަހުން ޔޫކްރެއިނަށް 275 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައި

ޔުކްރެއިނާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވާތީ ރަޝިއާ އިން ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ ޑިފެންސް ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ވައިގެ ޒަރީއާއިން ދޭ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ފަދަ ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ވިސްނާކަން މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުން އެނގެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން ދަނީ ޔޫކްރެއިނުން އެފަދަ އެހީތެރިކަމަކަށް އެމެރިކާގެ ކިބައިން އެދިފައިވާތީއެވެ. ޔޫކްރެއިނުން ބޭނުން ވަނީ އިތުރު ހަތިޔާރާއެކު ރަޝިއާގެ މިސައިލްތަކާއި ޑްރޯންތައް ވައްޓާލެވޭ ވަރަށް އަސްކަރީ ބާރު ވަރުގަދަކުރާށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުން ޔޫކްރެއިނަށް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާ މެދު އެމެރިކާ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ގައުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރު ރާސްތާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކުން ހަމަލާ ދީފި ނަމަ އެ ޤައުމަށް ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާ އިން ވަނީ ދާދިފަހުން ޔޫކްރެއިނަށް 275 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ޑްރޯން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ހައިޓެކް ސިސްޓަމްތަކާއި، ހަތިރާއި، ކައުންޓަރ ޑްރޯންތައް ހިމެނެއެވެ. ޔޫއެސް އޮފިޝަލުން ވަނީ މިފަދަ އެހީއެއް އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިން ކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް