ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:33
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯ
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯ
އަލްޖަޒީރާ
ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯ
ބޮލްސޮނާރޯގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރު ކައިރިއަށް އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި
 
ހަމަނުޖެހުންތައް ފެންމަތިވީ ބޮލްސޮނާރޯގެ ސަޕޯޓަރަކު ހައްޔަރު ކުރި ހިސާބުން
 
ބޮލްސޮނާރޯގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައި
 
ލޫލާ ބޮލްސޮނާރޯ އާ ވާދަކުރައްވާ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ކުޑަ ތަފާތަކުން

ބްރެޒިލްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވި ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯގެ ސަޕޯޓަރުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފަށައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ބްރެޒިލްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ލުއިޒް އިނާޝިއޯ ލޫލާ ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯ އާ ވާދަކުރައްވާ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ކުޑަ ތަފާތަކުންނެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސްޕީރިއަރ އިލެކްޓޯރަލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން އާންމުކޮށްފައިވާގޮތުން ލޫލާއަށް އިންތިހާބުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 50.88 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ. އަދި ބޮލްސޮނާރޯއަށް 49.12 އިންސައްތަ ވޯޓް ވަނީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މިއީ ބްރެޒިލްގެ ތާރީހުގައިވެސް މިހާ ކުޑަ ފަރަގެއްގެ ތަފާތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޮލްސޮނާރޯގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން ބްރެސީލިއާގެ ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރު ކައިރިއަށް އެއްވެ، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގާފައެވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ބަސްތަކާއި ކާރުތަކުގައި ހުޅު ޖަހާފައިވެއެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތައް ފެންމަތިވީ ޑިމޮކްރަސީއާ ދެކޮޅު އަމަލުތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ބޮލްސޮނާރޯގެ ސަޕޯޓަރަކު ހައްޔަރު ކުރި ހިސާބުންނެވެ.

އެމީހުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ކަރުނަގޭހާއި، ސްޓަން ގްރެނޭޑް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީ ފައުޖު ވަރުގަދަކޮށް، ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު ފުލުހުން އެ ސަރަޙައްދަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ލޫލާ ވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރުން 2010 ވަނަ އަހަރަށް ބްރެޒިލްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ލޫލާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ 18 މަސް ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓެއްގެ ޖަޖެއް ވަނީ އެ މައްސަލަ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމާފައެވެ. މިއާއެކު 2022 ވަަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލޫލާއަށް ލިބިވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް