ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 10:12
އާޖެންޓީނާ މެޗުގައި މެސީ، ރެފްރީ ލަހޯޒާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
އާޖެންޓީނާ މެޗުގައި މެސީ، ރެފްރީ ލަހޯޒާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މައްސަލަ ހޫނުވެ ޝަކުވާތައް އޮހުނު ރެފްރީ ލަހޯޒަށް ފީފާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި
 
ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލަހޯޒް ވަނީ ޖުމުލަ 17 ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައި

މިއަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެންމެ ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ފެނުނީ އާޖެންޓީނާ އާއި ނެދަލެންޑްސް ބައްދަލު ކުރި މެޗެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި މި ދެ ޓީމު ނުކުތީ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ އަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗުގެ ފޯރި ގަދަވީ ފަހު ވަގުތުއެވެ. ނެދަލެންޑްސް އިން ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ މެޗުގެ ފަހު ސިކުންތުގައެވެ. އޭރު އާޖެންޓީނާ އިން ދިޔައީ ދެ ލަނޑުން މެޗު ލީޑު ކުރަމުންނެވެ. އެހާ ހިސާބަށް އައި އިރު ވެސް މެޗުގެ ހޫނުކަން ވަނީ ފެނިފައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ރެފްރީ އަކަށް ހުރި މަތިއު ލަހޯޒް އާއި ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރންނާ ދެމެދު ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ދެބަސްވުންތައް ހިނގާފައެވެ.

މެޗުގައި ރެފްރީ ލަހޯޒް ވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކާޑު ދައްކާފައެވެ. ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލަހޯޒް ވަނީ ޖުމުލަ 17 ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައެވެ. ދަނޑު މަތީގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން، ބެންޗުގައި ތިބި އޮފިޝަލުންނަށް ވެސް ކާޑު ދެއްކިއެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީ ޖެހި ވަގުތު ހިނގައި ދިޔަ ކަމަކަށް ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ވެސް ދައްކާފައެވެ.

މެޗަށްފަހު އާޖެންޓީނާ އާއި ނެދަލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ރެފްރީ ލަހޯޒަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މެޗުން މޮޅުވި ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ޝަކުވާތައް ރެފްރީއަށް ހުއްޓެވެ. މެޗުގެ ތެރެއިން ވެސް މެސީ ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ރެފްރިއާ ވާހަކަ ވެސް ދައްކާފައެވެ. މެސީ ބުނީ ހަގީގަތުގައި ރެފްރިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މެސީ ގޮވާލީ އެ މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ފީފާ އިން ރަނގަޅަށް ބެލުމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ލެވަލްގެ މެޗެއް އެފަދަ ރެފްރީއެއްގެ އަތް މައްޗަށް ދިނުމުގެ ގެއްލުން ދެ ޓީމަށް ވެސް ދެއްކި ކަމަށެވެ. މެސީ ބުނީ އޭނާ އަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އެއީ އެ ލެވަލްގެ މެޗަކަށް އިންސާފު ކުރެވޭ ވަރުގެ ރެފްރީއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މެސީގެ އިތުރުން ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ލުއިސް ވެންހާލް ވެސް ވަނީ ލަހޯޒްގެ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ވެން ހާލް ބުނީ މެޗު ދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި، ރެފްރީގެ ނިންމުތައް ވެސް އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ރެފްރީގެ އަތް މަތިން ގެއްލުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފީފާ އިން ވަނީ އެ މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ބެލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެ މެޗުގެ ރިޕޯޓުތައް ބެލުމަށް ފަހު ފީފާ އިން ނިންމީ އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށެވެ. އެކަންކަން ބެލުމަށްފަހު މިހާރު ފީފާ އިން ވަނީ ލަހޯޒް މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިހާރު ލަހޯޒް ވަނީ ޤަތަރު ދޫކޮށް، އޭނާގެ ޤައުމަށް ގޮސްފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އުމުރުން 45 ލަހޯޒް އަކީ ކުލަބު ލެވެލްގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލެވެލްގައި ވެސް ރެފްރީކަން ކުރަމުން އަންނަ ރެފްރީއެކެވެ. އޭނާ އަންނަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްޕެނިޝް ލީގުގައު ރެފްރީކަން ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ރެފްރީއަކީ ވެސް އޭނާއެވެ. ލަހޯޒް ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި ވެސް ރެފްރީކަން ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ އިތުރުން ރަޝިޔާއި އޮތް މުބާރާތުގައި ވެސް އޭނާ ރެފްރީކަން ކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
7%
7%
20%
11%
36%
ކޮމެންޓް