ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 23:21
އިޓަލީގެ ރައީސް ސަރގޭ މައްޓަރެއްލާ
އިޓަލީގެ ރައީސް ސަރގޭ މައްޓަރެއްލާ
ރޮއިޓާރސް
އިޓަލީގެ ރައީސް
އިޓަލީގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
 
ކްވިރިނާލެ ގަނޑުވަރުގައި ހުންނަ އެމަނިކުފާނުގެ އެޕާޓްމަންޓްގައި ހުންނަވައިގެން އެހެނިހެން ޑިއުޓީތައް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ

އިޓަލީގެ ރައީސް ސަރގޭ މައްޓަރެއްލާ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ އުރުފުޅުން 81 އަހަރުގެ ރައީސް މައްޓަރެއްލާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވީނަމަވެސް، ފެންނަމުންދަނީ މަދު އަލާމާތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުމުގެ އަލާމާތްތައް އެބަ ހުރިކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރައީސްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް ރައީސް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ކެންސަލް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރޯމްގެ ކުއިރިނާއްލޭ ގަނޑުވަރުގައި ހުންނަ އެމަނިކުފާނުގެ އެޕާޓްމަންޓްގައި ހުންނަވައިގެން އެހެނިހެން ޑިއުޓީތައް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެންމެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ މިލާންގައި ހުންނަ ލަސްކާލާ އޮޕޭރާ ހައުސްއަށް ނިއު ސީސަން ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާއްއަށެވެ. އެ ހަފްލާގައި އެމަނިކުފާނާ އެކު ބޮޑުވަޒީރު ޖޯޖިއާ މެލޯނީ އަދި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސެލާ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިޓަލީގެ ރައީސްއަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަފްލާތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރެއްވުމާއި ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ކަންކަން ހައްލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް