ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 18:38
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ޔުކްރެއިން - ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ އިން ޔުކްރެއިންގެ ބަޙްމޫތް ސިޓީ ސުންނާފަތިކޮށްފި : ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް
 
އެ ޝަހަރަށް ރަޝިއާ އިން މިސައިލާއި ޑްރޯން އަދި ރޮކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ޔުކްރެއިން އިން ބުނޭ

ރަޝިއާ އިން ޔުކްރެއިންގެ ބަޙްމޫތް ސިޓީ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ޝަހަރު އަންދާ ސުންނާފަތިކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮފައިވާ ގޮތުން ޒެލެންކްސީ ވަނީ ބަޙްމޫތުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ރަޝިއާ އިން މިސައިލާއި ޑްރޯން އަދި ރޮކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ އެތައް ބަޔަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޝަހަރުގެ މުހިންމު އުމްރާނީ ބިނާތައް އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔުކްރެއިންގެ ހާލަތު މިވަގުތު އޮތީ ވަރަށް ދަތި އުނދަނގޫ ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ ރަޝިއާ އިން ހަމަލާދީފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅެން ކަމުދާ ފަދަ ތަނެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔުކްރޭންއަށް އަރައިގަތީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޔުކްރޭންގެ އިރުމަތިން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ރަޝިއާއިން ވަނީ ހިފާފައެވެ. މިހާރު ޔުކްރެއިން އިން ވެސް ދަނީ ރައްދުގައި ރަޝިއާއިން ހިފިސަރަހައްދުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަލުން ހޯދަމުންކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
75%
0%
25%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް