ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:20
ފްލޮއިޑްގެ މަރުގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޕޮލިސް އޮފިސަރު
ފްލޮއިޑްގެ މަރުގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޕޮލިސް އޮފިސަރު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ޕޮލިސް އޮފިސަރަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި
 
އޭނާއަށް ކޮށްފައިވަނީ ތިން އަހަރާ ހަ މަސްދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެމެރިކާގައި މަރާލި ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ޕޮލިސް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭ އެލެކްސެންޑަރ ކުއެންގ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުވެ އެނާ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވުމުން އިއްވާފައިވަނީ ތިން އަހަރާ ހަ މަސްދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ފްލޮއިޑްގެ މަރުގައި އޭނާގެ އަތެއްވާކަމަށް މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ކޯޓުގައި އެއްބަސްވެފައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި މުޒާހަރާތައް ކުރިއެވެ. އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ އެ ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެތާ ކައިރީގައި ހުރި މީހަކު އެ މަންޒަރުތައް ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމު ކުރުމުންނެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ފްލޮއިޑް ބިޑި އަޅުވައި ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމަށްފަހު ފުލުހުން އޭނާގެ ކަރަށާއި ބުރަކައްޓަށް ފައިން އަރާތަނެވެ. އަދި އޭނާގެ ކަރުގައި ހިފުމުން ނޭވާ ނުލެވޭ ކަމަށް ބުނުމުން ވެސް ދޫނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ހޭނެތޭ މަންޒަރު ވެސް އެ ވީޑިއޯގައި ފެނެއެވެ.

މި ވީޑިއޯއާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ހަތަރު ފުލުހުން ފްލޮއިޑަށް އަނިޔާ ކުރީ އޭނާއަކީ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް އެމެރިކާގެ ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ޙައްގަކާ ނުލައި އަނިޔާ ކުރުމާއި މަރާލުމުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ގިނަ އަދަދަތަކަށް ފެންމަތިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފްލޮއިޑްގެ ކަރަށް ފައިން އެރި ފުލުސް އޮފިސަރަށް ވެސް ވަނީ ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ޑެރެކް ޗައުވިންއަށް އިއްވާފައިވަނީ 22 އަހަރާއި ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކެމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް