ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 23:31
ޕޯޗުގަލް މެޗުގައި ޕެޕޭ ރެފްރިއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޕޯޗުގަލް މެޗުގައި ޕެޕޭ ރެފްރިއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ރޮއިޓާރސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޕެޕޭގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައި ގޯސްވީ ރެފްރީ، ގޮވާލީ އާޖެންޓީނާ އަށް ތަށި ދޭން!
 
ރެފްރީންގެ ކަންތައް ހުރި ގޮތް ބަލާފަ އެއްޗެއް ބުނާނަމަ އޭނާ ބުނާނީ އާޖެންޓީނާ އަށް ތަށި ދިނުމަށް

މިހާރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަކީ ފޯރި ގަދަ މުބާރާތެކެވެ. އެތައް ގޮތަކުން ޚާއްސަ މުބާރާތެކެވެ. ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕަށްވުމުން އުއްމީދު ހުރީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. ދުނިޔޭގެ އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޮނާލްޑޯގެ ކެރިއަރުގައި މަދުވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ތަށި އެކަންޏެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ޕޯޗުގަލް ކުރިމަތިލީ ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާއެކު، ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއްގައެވެ. މުބާރާތުގައި ޕޯޗުގަލުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއެވެ. އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ފެނުނީ ގަދަ 16 ގައި ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ނިކުތްއިރު ޓީމުގައި އޮތީ މުޅިން އައު ރޫހެކެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ އިތުރުން ދެން ޕޯޗުގަލުން މުބާރާތް ޚާއްސަ ވަނީ 39 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭއަށެވެ. އޭނާ އަކީ ޕޯޗުގަލް އަދި ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު މޮޅު ޑިފެންޑަރުންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭނެ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ނަމަވެސް ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި އެފްރިކާގެ މޮރޮކޯ އަތުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވުމަކީ ގިނަ ބަޔަަކަށް ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނު ކަމެކެވެ. އެ މެޗު ނޫނަސް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ ސިއްސައިގެންދާ ފަދަ ނަތީޖާތައް ފެނިފައެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުން ވަކިވާން ޖެހި، ވޯލްޑް ކަޕެއް އުފުލާލުމުގެ ޝަރަފު ގެއްލުމުން ރޮނާލްޑޯ އަދި ޕެޕޭގެ މޫނު މަތިން ފެނުނީ މާޔޫސް ކަމެވެ. ލިބުނު ފަހު ފުރުސަތުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ނަސީބު އަތުގައި ނުހިފީއެވެ. ބަދު ނަސީބު މުބާރާތަކަށްފަހު ޕެޕޭ ވަނީ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ވެސް ފޮނުވާލާފައެވެ. ސީދާ ގޮތުން ރެފްރީންނަށެވެ. ނުސީދާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރަ ފީފާ އަށެވެ. މެޗަށް ފަހު ޕެޕޭ އަށް އޭނާގެ ރުޅި ގަނޑު މައިތިރި ނުކުރެވުނެވެ.

ޕެޕޭ ބުނީ ޕޯޗުގަލް ކުޅުނު މެޗެއްގައި އާޖެންޓީނާ އަށް ނިސްބަތްވާ ރެފްރީއަކު ހުރުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޚާއްސަކޮށް ކުރީ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި ކަންތައްވީ ގޮތާއި، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ އަދި އާޖެންޓީނާގެ ވާހަކަތަަކަށްފަހު މި ގޮތަށް ކަންތައް ވުމަކީ ބަލައިގަންނަން އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޕޯޗުގަލް އަދި މޮރޮކޯ މެޗަށް އިންސާފުކުރީ އާޖެންޓީނާގެ ރެފްރީ ފަކުންޑޯ ޓެލޯއެވެ. އާނާގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ޕޯޗުގަލްގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާ އަށް އެބަ އޮތެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕެޕޭ ބުނީ ޕޯޗުގަލް މެޗުގައި ރެފްރީންގެ ކަންތައް ހުރި ގޮތް ބަލާފަ އެއްޗެއް ބުނާނަމަ އޭނާ ބުނާނީ އާޖެންޓީނާ އަށް ތަށި ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ޕެޕޭ ބުނީ މިހާރު އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެންނަށް މިއަދު މި ފެނުނު މަންޒަރުން ބުނާނީ، އެމީހުންނަށް މިހާރު އާޖެންޓީނާ އަށް ތަށި ދެވިދާނެޔޭ.
ޕެޕޭ

ޕެޕޭ މިފަދައިން ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކެއް ފޮނުވާލިއިރު އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ ވެސް ވަނީ ރެފްރީއާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް ފާޅުކޮށްފައެވެ. ޕޯޗުގަލްއަށް ކުއާޓަ ފައިނަލާ ހަމައިން މުބާރާތް ނިންމާލަން ޖެހުނުއިރު، އާޖެންޓީނާ އޮތީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
26%
15%
4%
26%
11%
19%
ކޮމެންޓް