ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 17:54
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކާއެކު ކިއެވްއިން ކަރަންޓު ކެނޑުން
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކާއެކު ކިއެވްއިން ކަރަންޓު ކެނޑުން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
އެމެރިކާ އިން ޔުކްރެއިން އަށް 275 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފި
 
މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ޑްރޯން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ހައިޓެކް ސިސްޓަމްތަކާއި، ހަތިޔާރާއި، ކައުންޓަރ ޑްރޯންތައް ހިމެނޭ

ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިން އާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި މަޝްރަހު ހޫނު ވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާ އިން ޔުކްރެއިން އަށް 275 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ޑްރޯން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ހައިޓެކް ސިސްޓަމްތަކާއި، ހަތިރާއި، ކައުންޓަރ ޑްރޯންތައް ހިމެނެއެވެ. ޔޫއެސް އޮފިޝަލުން ވަނީ މިފަދަ އެހީއެއް އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރެއިން އަށް ފޯރުކޮށްދިން ކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. އެމެރިކާ އިން މިގޮތަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ޔުކްރެއިން އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި މިވަނީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަޔާ ގުޅިގެން ޔުކްރެއިން އަށް ގައުމުތަކުން ވާގިވެރިވާތީ އެކަމާ ރަޝިއާއިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިއާ އާއި ދެމެދު ހަމަލާބަދަލުކުރުންތައް އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާއިރު ރަޝިއާ އިން ވަނީ އީރާނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަތިޔާރު ގަނެފައެވެ. މި އާއި އެކު ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމަ އެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވާން ފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަށް ރާވަމުންދާކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް، ރަޝިއާގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް ވަނީ އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް