ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 22:12
އާމްސް ޑީލަރ ވިކްޓަރގެ ބަދަލުގައި ރަޝިޔާ އިން، ބްރިޓްނީ  މިނިވަން ކުރުން
އާމްސް ޑީލަރ ވިކްޓަރގެ ބަދަލުގައި ރަޝިޔާ އިން، ބްރިޓްނީ މިނިވަން ކުރުން
ގޫގުލް
ރަޝިއާ އާއި އެމެރިކާ އިން ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުން
އެމެރިކާ އިން އެއްބަސްވާ ނަމަ ބްރިޓްނީ ފަދަ އިތުރު ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރަން ރަޝިއާ އޮތީ ތައްޔާރަށް
 
ޕޫޓިން ވަނީ އެމެރިކާ އިން ދޫދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ނަމަ ރަޝިއާ އާއި އެ ގައުމާއި ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެމެރިކާ އާއި ރަޝިއާ އާއި ދެ ގަައުމުގެ ދެމެދުގައި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕޫޓިން ވަނީ އެމެރިކާ އިން ދޫދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ނަމަ ރަޝިއާ އާއި އެ ގައުމާއި ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިހާރު ކިރްގިސްތާނުގައި ކުރިއަށްދާ ސަމިޓަށް ފަހު ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކުށްވެރިން ބަދަލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ، މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ރަޝިޔާ ގައި 9 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ގްރައިނަރ، އާއި އެމެރިކާގައި ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީރު ކުރަމުން އައި ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ވިކްޓަރ ބައުޓް މިނިވަންކޮށްފައެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކާމިޔަބުވީ ދެ ފަރާތުން ވެސް ގޮތްދޫކޮށްގެން ކަމަށް ޕޫޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރުމަށް އެ މޭރުމުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަޝިއާ އިން ދެކޮޅު ނުހަދާ ކަމަށް ވެސް ޕޫޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރަޝިއާގެ ޖަލުން ބްރިޓްނީ މިނިވަން ކުރަން ނިންމީ އެމެރިކާގައި 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން އައި ރަޝިޔާ އަށް ނިސްބަތްވާ އާމްސް ޑީލަރ ނުވަތަ ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އައި ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ވިކްޓަރ ބައުޓް މިނިވަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައެވެ. މި އެކްސްޗޭންޖް އާ އެކު ބްރިޓްނީ ގެ އާއިލާ އާއި އޭނާއަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މި އެކްސްޗޭންޖް ހިނގާފައި ވަނީ އަބޫދާބީ އެއާޕޯޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް