ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 16:45
އާމްސް ޑީލަރ ވިކްޓަރގެ ބަދަލުގައި ރަޝިޔާ އިން، ބްރިޓްނީ  މިނިވަންކޮށްފި
އާމްސް ޑީލަރ ވިކްޓަރގެ ބަދަލުގައި ރަޝިޔާ އިން، ބްރިޓްނީ މިނިވަންކޮށްފި
ގޫގުލް
ބްރިޓްނީ މިނިވަންކުރުން
އާމްސް ޑީލަރ ވިކްޓަރގެ ބަދަލުގައި ރަޝިޔާ އިން، ބާސްކެޓް ބޯލް ތަރި ބްރިޓްނީ މިނިވަންކޮށްފި
 
އެމެރިކާގައި ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީރު ކުރަމުން އައި ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ވިކްޓަރ ބައުޓްގެ ބަދަލުގައި ބާސްކެޓް ބޯލް ތަރި ބްރިޓްނީ ގްރައިނަރ މިނިވަންކޮށްފި
 
ގްރައިނަރގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމިނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ދަބަހުގައި އެތަކެތި ހުރީ އޮޅުމަކުންކަމަށް ބުނެފަ

ކުށްވެރިން ބަދަލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ރަޝިޔާ ގައި 9 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ގްރައިނަރ، އާއި އެމެރިކާގައި ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީރު ކުރަމުން އައި ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ވިކްޓަރ ބައުޓް މިނިވަން ކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ޖަލުން ބްރިޓްނީ މިނިވަން ކުރަން ނިންމީ އެމެރިކާގައި 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން އައި ރަޝިޔާ އަށް ނިސްބަތްވާ އާމްސް ޑީލަރ ނުވަތަ ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އައި ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ވިކްޓަރ ބައުޓް މިނިވަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައެވެ. މި ހަބަރާއި އެކު ބްރިޓްނީ އަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މި އެކްސްޗޭންޖް ހިނގާފައި ވަނީ އަބޫދާބީ އެއާޕޯޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވަނީ ގޯލްޑް މެޑަލިސްޓް ބްރިޓްނީ ގެއަށް އަންނަ ކަމަށް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. ބައިޑެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވުމާއި އެކު ބްރިޓްނީގެ ފޭނުން ވަނީ އެކަމަށް މަރުޚަބާ ކިޔާފައެވެ. ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ވެސް ވަނީ މި ދެ ގައިދީން ބަދަލު ކޮށް މިނިވަން ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދިޔަކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. ބައުޓް އަށް ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ މަންމަ އާއި އަނބިމީހާ އާއި އޭނާ އާއި ބައްދަލުކުރި މަންޒަރު ރަޝިއާގެ މީޑިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ގޯލްޑް މެޑަލިސްޓް ގްރައިނަރ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މޮސްކޯގެ އެއާޕޯޓުން، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރުކުރިކަން ރަޝިޔާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރީ އޭގެ ތިން ހަފުތާވަރު ފަހުން، މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކުރިގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ހެޝިޝް އޮއިލް އެކުލެވޭ ވޭޕް ކާޓްރިޖްތަކެއް އޭނާގެ ދަބަހުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ގްރައިނަރގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމިނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ދަބަހުގައި އެތަކެތި ހުރީ އޮޅުމަކުންކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އާއިލާއާއި ބައިވެރިޔާގެ ކިބައިން އޭނާ ވަނީ މައާފަށްވެސް އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް