ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 01:18
ރާއްޖެ އަށް އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަރުހަބާކިއުން
ރާއްޖެ އަށް އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަރުހަބާކިއުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެލްކަމިން ކަންޓްރީސް ރޭންކް 2022
2022ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަރުހަބާ ކީ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ރާއްޖެ
 
"ވެލްކަމިން ކަންޓްރީސް ރޭންކް 2022"ގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެހެން ޤައުމުތައް ވެސް ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ

2022ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް މެހްމާނުން ނަށް މަރުޚަބާ ކީ ޤައުމުތަކުގެ އެއް ވަނަ ދަރަޖައިގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެއެވެ.

"ވެލްކަމިން ކަންޓްރީސް ރޭންކް 2022"ގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ޤައުމުތައް ވެސް ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ދަރަޖައިގައި ހިމެނެއެވެ. މިއީ ވިސާ އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ޤައުމުތައް ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލާ ލިސްޓެކެވެ. މި ލިސްޓުގެ ރޭންކްތަކަކީ ރިއަލް ޓައިމްގައި އަޕްޑޭޓްވާ ރޭންކްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް މެހްމާނުންނަށް މަރުޚަބާ ކިޔާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން، ސޯމާލިއާ، ޤަތަރު، ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ، ކެމްބޯޑިއާ، ސައުތު ސޫދާން، އިތިއޯޕިއާ އަދި ބޮލީވިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންގޯލާ، ޖިބޫޓީ، ގިނީ، ކޮމޮރޯސް، އީސްޓިމޯ، މަލާވީ، މައިކްރޮނޭޝިއާ، ބުރުންޑީ، ގިނީ-ބިސާއު، ތުވަލޫ، ސަމޯއާ، ގަބޯންގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ޤައުމުތައް މި ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ދަރަޖައިގައި ހިމެނެއެވެ.

ދެވަނަ ދަރަޖައިގައި ސީޝެލްސް އާއި ޓޯގޯ، ޔުގަންޑާ، ކޭޕް ވަރޑްގެ އިތުރުން ދެ ޤައުމެއް ހިމެނެއެވެ. ތިން ވަނަ ދަރަޖައިގައި ޑޮމިނިކާ، މަޑަގަސްކަރ އަދި ޕަލައު ހިމެނޭ އިރު ހަތަރު ވަނައިގައި މެލޭޝިއާ އަދި ފަސް ވަނައިގައި ލެސޫތޫ ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް މަރުޚަބާ ނުކިޔާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަފްޢާނިސްތާން، އުތުރުކޮރެއާ، މަކާއޮ، ލީބިއާ އަދި ބޫޓާން، ސޫދާން އަދި އަލްޖީރިއާގެ އިތުރުން މިޔަންމާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް