ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:39
އިތަމަރް ބެން-ގްވީރް
އިތަމަރް ބެން-ގްވީރް
ގޫގުލް
އިސްރާއީލު - ފަލަސްތީނު
އިސްރާއީލުގައި ތިބި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިން އެ ގައުމުން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލަން - ބެން-ގްވީރް
 
ފާރ- ރައިޓް ޖިއުއިޝް ސްޓްރެންތު ޕާޓީގެ އިސްކޮށް ހުރި ބެން-ގްވީރް ވަނީ އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވެފައި

އިސްރާއީލުގައި ތިބި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިން އެ ގައުމުން ބޭރުކުރުމަށް، އިސްރާއީލްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރގެ މަގާމާ ހަވާލުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ އިތަމަރް ބެން-ގްވީރް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ގޮވާލާފައި މިވަނީ އަލްޖަޒީރާއިން، ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން އަބޫ އަކްލެހް މަރާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ)އަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ. ޝީރީންއަކީ ފަލަސްތީނުގެ އާއްމުންނާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ޚަބަރުތަކެއް ގެނެސްދެމުން އައި ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޝީރީން މަރާލީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކުންނެވެ. އޭނާ މަރާލާފައި ވަނީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަވަރުކުރުމުގައި އުޅެނިކޮށް، މެއި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފާރ- ރައިޓް ޖިއުއިޝް ސްޓްރެންތު ޕާޓީގެ އިސްކޮށް ހުރި ބެން-ގްވީރް ވަނީ އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އަލްޖަޒީރާއަކީ ދޮގު ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން އިސްރާއީލުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އިސްރާއީލާ ދެކޮޅު ވާހަކަ ފެތުރުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް