ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:50
ލުއިސް އެންރީކޭ
ލުއިސް އެންރީކޭ
ރޮއިޓާސް
އެންރީކޭ އިސްތިއުފާދިނުން
އެންރީކޭ އިސްތިއުފާ ދީފި، އައު ކޯޗަކީ ލުއިސް ޑެ ލަ ފުއެންޓޭ
 
ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމާ އެންރީކޭ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އޭނާގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ.

އެންރީކޭ އިސްތިއުފާދިނީ ވޯލްޑް ކަޕުން ސްޕެއިން ކެޓި ފަހުން ބޭއްވި އިންޓަރނަލް މީޓިންގއަކަށްފަހުއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެންރީކޭގެ އަމާޒަކީ އެނބުރި ކްލަބު ފުޓްބޯޅައަށް ބަދަލުވުމެވެ.

Advertisement

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ސްޕެއިން ކެޓީ ގަދަ 16ގައި މޮރޮކޯ އަތުން ބަލިވުމުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ނަތީޖާ ނުނެރެވިގެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބެއްނުކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޖަޕާން އަތުންވެސް ސްޕެއިން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އެންރީކޭ ވަނީ ބާސެލޯނާ, ސެލްޓާ އަދި ރޯމާއަށްވެސް ކޯޗުކޮށްދީފައެެވެ. ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމާއި އެންރީކޭ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ލުއިސް ޑެ ލަ ފުއެންޓޭ - ޓްވިޓަރ / ފެބްރީޒިއޯ ރޮމާނޯ

ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން އެންރީކޭ އިސްތިއުފާ ދިނުމާއެކު އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސްޕެއިންގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލަ ފުއެންޓާއެވެ. އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަދި އަލާވެސްއަށްވެސް ކޯޗުކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕެއިންގެ 21 އަހަރުން ދަށް, 19 އަހަރުން ދަށް އަދި 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށްވެސް އޭނާ އިރުޝާދުދިނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
75%
0%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް