ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:38
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓާސް
އިންޑޮނޭޝިއާ
އަމިއްލައަށް މަރުވެގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގެ ތެރޭގައި 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
މި ހަމަލާގައި 2 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު 8 މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވޭ

އަމިއްލައަށް މަރުވެގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގެ ތެރޭގައި 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ހަމަލާގައި 2 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު 8 މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމަލާދީފައިވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ބަންޑަންގގައި އިސްލާމިކް މިލިޓެންޓަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ޕަބްލިކް އިންފޮރމޭޝަން ބިއުރޯގެ ހެޑް އަހްމަދު ރަމަދާން ވިދާޅުވީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން އިދާރާތަކުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މި ހަމަލާ ދިން މީހާ މަރުވެފައިވާއިރު، މަރުވި 2 މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއް ވެސް ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އެޖެންސީގެ އިބްނު ސުހެންދުރަ މެޓްރޯ ޓީވީއަށް ވިދާޅުވެފައވަނީ އައިއެސްއަށް ތާއިދުކުރާ ޖަމާހް އަންޝަރުތް ދައުލަތް (ޖޭއޭޑީ) ގްރޫއްޕު މި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖޭއޭޑީން މީގެ ކުރިންވެސް އެފަދަ ހަމަލާތައް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅަނގު ޖާވާގެ ޕޮލިސް ޗީފް، ސުންޓަނާ މެޓްރޯ ޓީވީއަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމަލާދިން ސީންގައި އިން ނޫކުލައިގެ ސައިކަލެއް ފެނިގެން އެކަމުގެ ތަހުގީގެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، އެއީ ހަމަލާ ދިން މީހާ ބޭނުންކުރި ސައިކަލެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސައިކަލުގައި ހަރުކޮށްފައި އިން ނޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އައު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ބަލައި ނުގަންނަކަމަށެވެ.

މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ގްރޫޕުތަކުން ދައުލަތުގެ ގާނޫނުތައް ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އިންޑޮނޭޝިއާގައި އިސްލާމިކް މިލިޓެންޓުން ވަނީ ތަފާތު ހަމަލާތައް ދީފައެވެ. ހަމަލާދިން ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ފައްޅިތަކާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ބޭރު މީހުން ބާއްވާ ބައެއް ހަފްލާތަކަށް ވެސް ހަަމަލާތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މިލިޓެންޓުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިންޑޮނޭޝިއާއިން ވަނީ ވަރުގަދަ އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނެސްފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ސުރަބަޔާ ސިޓީގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގްރޫޕުތަކުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި 30 މީހުން މަރުވިއިރު، މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ 3 އާއިލާއަކުންނެވެ. އަދި އެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި ކުޑަކުދިން ވެސް ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް