ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:49
ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ސަންޓޯސް
ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ސަންޓޯސް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ރޮނާލްޑޯއަކީ ޓީމުގައި މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް: ސަންޓޯސް
 
ރޮނާލްޑޯއާ މެދު އެއްވެސް ކަހަލަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނުވަތަ ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފައި ނުވާނެ

ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ސަންޓޯސް ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގަދަ 16 ގައި ސްވިޒަލެންޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުގައި ސަންޓޯސް ވަނީ ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ 11 ގައި ނުހިމަނަން ނިންމާފައެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯ ކުޅެން ނުކުމެފައިވަނީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސަންޓޯސް ބުނީ، ރޮނާލްޑޯ އަށް ޕޯޗުގަލް ޓީމުގައި އިސް ރޯލެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އިތުރަށް ސާފު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ސަންޓޯސް ބުނީ އެންމެ ކުރީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ރޮނާލްޑޯއާ ދެމެދު އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯގެ އުމުރުން 19 އަހަރުގައި އޭނާ ސްޕޯޓިން އަށް ކުޅުނު ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ރޮނާލްޑޯ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ޤައުމީ ޓީމާ ސަންޓޯސް ހަވާލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޮނާލްޑޯއާއެކު ޕޯޗުގަލްގެ ޤައުމީ ސްކޮޑަށް ކުރިއރުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާތަނަށް ރޮނާލްޑޯއާ މެދު އެއްވެސް ކަހަލަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނުވަތަ ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދުވެސް ޕޯޗުގަލްގައި އޭނާ އިރުޝާދު ދޭއިރު ރޮނާލްޑޯ އަކީ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާ ކުރާނެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް މޮރޮކޯ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ފެންނާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން ސަންޓޯސް ބުނީ، ޔަގީނުން ވެސް ރޮނާލްޑޯ ފެންނާނެ ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ބެންޗުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ސަންޓޯސް ބުނީ އޭނާއާކު ތިބި 26 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ނުކުޅެވެނީ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށާއި، ބާކީ ތިބި 24 ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. މޮރޮކޯ ޓީމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސަންޓޯސް ބުނީ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ކަމަށާއި، އެމީހުންނަކީ އޭރު ވެސް ރަނގަޅު ވާދައެއް ކުރި ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ބައެއް މެޗުތައް ބެލި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގިނައިން ބެލުނީ ސްޕެއިންގެ މެޗުތައް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮރޮކޯ ގައި ވެސް ތިބީ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކޮލިޓީ ހުރި ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޕޯޗުގަލް އަދި މޮރޮކޯ ބައްދަލު ކުރާ މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
17%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް