ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 06:48
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
އެމްއެމްސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި
 
އެމްއެމްސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު 10 ގައި
 
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 100 ފަރާތަކުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި ވާގޮތުން މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 100 ފަރާތަކުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިންތިޚާބު މި ބާއްވަނީ 15 މެންބަރުން ހިމެނޭ މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ 13 ގޮނޑިއެއް ހުސްވާތީއެވެ. 13 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރުމަށް 22 ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

13 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާނީ މީޑިއާތަކުން ތަމްސީލު ކުރާ 7 މެންބަރަކާއި އާންމުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބު ކުރާ 6 މެންބަރެކެވެ. މީޑިޔާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ 7 ގޮނޑިއަށް 10 މީހަކު ވާދަކުރެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ 6 މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއަށް 12 މީހަކު ވާދަކުރެއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި