ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 16:13
ފުލުހުން ކުރި ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަށިތައް ކަމަށް ބެލެވޭ މިނިކަށިތަކެއް ވަނީ ހޯދާފަ
ފުލުހުން ކުރި ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަށިތައް ކަމަށް ބެލެވޭ މިނިކަށިތަކެއް ވަނީ ހޯދާފަ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޙުކުމަކާއި ހިސާބަށް
 
މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަ ކުރައްވަން ނެތްނަމަ، ދެން އޮންނާނީ ޙުކުމް
 
ކަނޑަށް ފީނައިގެން ބެލި ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަށިތައް ފެނުނު
 
ދައުލަތުން 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލި

ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1'' ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލައިގައި ޙުލާސާ ބަޔާން އިއްވައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ އަލަމިން އާއި ނޫރުލްއިސްލާމް ސަރުކާރުގެ އިތުރުން، އެމްޑީ އަކްތަރް ހުސައިންގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީ އަކްތަރް ހުސައިން މިހާރު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްގައި ދައުލަތުން ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުންހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ލުތުފަރު ބޯޓުގައި އިންކަމާއި، މި ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ ރޭ ބޯޓުން އާދަޔާޚިލާފު އަޑެއް އިވުނުކަމާއި، އޭގެ ފަހުން މޫދަށް އެއްޗެއް ވައްޓާލުންފަދަ އަޑެއް އިވުނުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނޑު އަޑިން ފެނުނު ކަށިތަކާ މެދު ވެސް ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގެ ސީން އޮފް ކްރައިމް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުން ޝަރީއަތުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކަށިތައް ފެނުނީ އަޑީގައި ހުންނަތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ލުތުފަރު މަރާލައިފައިވަނީ ބޯޓުގައި ހުރި އިތުރު ބިދޭސީއަކާ އެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށް ދައުވާ ލިބޭ މީހުން ތަހުގީގަށް ކިޔާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއުން ވަނީ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެމީހުން ވެފައިވާ އިއުތިރާފަކީ އޭގައި ޝައްކުތަކެއް ހިމެނޭ އިއުތިރާފެއްކަން ބަޔާން ކުރައްވައި އެ އިއުތިރާފުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

ށ. ޅައިމަގު ބޯޓެއްގައި ކައްކާއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ލުތުފަރު ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ކަމަށް ވާއިރު، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްފައި ވަނީ މަރުގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން ކުރި ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން ކަނޑަށް ފީނައިގެން ބެލި ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަށިތައް ކަމަށް ބެލެވޭ މިނިކަށިތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލި މީހުން ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެ ދައުލަތާ އެކު ކުށުގެ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފެށި ހިސާބުން އެ މީހުން ވަނީ ކުށަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

އަދި ކުރިން ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައި ވަނީ އެ މީހުންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށް ބިރު ދެއްކުމުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަ ކުރައްވަން ނެތްނަމަ، ދެން އޮންނާނީ ޙުކުމް ކުރެއްވުމަށް ބާއްވަވާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރައްވާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް