ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 11:39
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓް އަދި ކެޕްޓަން ކޭން ޕްރެސްގައި
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓް އަދި ކެޕްޓަން ކޭން ޕްރެސްގައި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ސެނެގާލުން ވަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި، ސައުތުގޭޓުގެ ޓާސްކު ބޮޑު
 
ސެނެގާލްގެ ކޯޗު އަލިއޫ ސީސޭ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި

ސެނެގާލުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ ބޮޑު ޓާސްކެއް ކަމަށް އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފިއެވެ.

ސައުތުގޭޓް މިހެން ބުނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގަދަ 16 ގައި އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަން ސެނެގާލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ އިންގްލެންޑު ޓީމުން އޮތީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ ސެނެގާލް އަކީ އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށާއި، އެ ޓީމާމެދު އޭނާ ވެސް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީމުގައި އޮތީ ވާދަވެރި ރޫހެއް ކަމަށާއި، ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންނަށް ބެލި ނަމަވެސް، އިންގްލެންޑަށް ނުރައްކާ ކުރާނެ ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ސެނެގާލްގެ ކޯޗު އަލިއޫ ސީސޭ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި އޮތް މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އަށް ސެނެގާލް ނުދިޔައީ ނަސީބު ދެރަކަމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކަކާއެކު މިއަހަރު އެކަން ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ ސެނެގާލް މެޗުގައި ބައިވެރި ސަޕްރައިސްތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސެނެގާލްގައި ވެސް ތިބީ އިނގިރޭސި ލީގުގައި ކުޅޭ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އާދައިގެ ގޮތެއްގައި މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވިސްނުމަކީ ވެސް މޮޔަކަމެއް ކަމަށެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ ސެނެގާލާ ދެކޮޅަށް ނެރޭނީ އިންގްލެންޑުން ލިބެން އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށެވެ.

ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ޕެލޭ އަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދޭކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ މުޅި އިންގްލެންޑު ޓީމުގެ އުއްމީދަކީ ޕެލޭ އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާ މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ދެން ބޭނުންވަނީ ޓީމު އެދޭ ފަދަ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރާ މަސައްކަތް ވަޒަން ކުރެވެން އޮތީ ލަނޑުން ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ގައި ސެނެގާލާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑުން ނިކުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް