ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:04
އާޖެންޓީނާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އާޖެންޓީނާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މެސީގެ ތާރީޚީ މެޗުގައި ލަނޑުޖަހާ، އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާއަށް ގެންގޮސްދީފި
 
ކުއާޓާގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ނެދަލެންޑްސްއާ
 
އާޖެންޓީނަ މޮޅުވީ 2-1ން

އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީގެ ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު ތާރީޚި މެޗުގައި ލަނޑުޖަހާ, މެޗުން މޮޅުވެގެން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް އާޖެންޓީނާ ގެންގޮސްދީފިއެވެ.

އަހްމަދު ބިން އަލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ގަދަ 16ގެ މެޗު އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކުރީ 2-1ންނެވެ. މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި އޮޓަމެންޑީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން މެސީއެވެ. މިއީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1,000 ވަނަ ތާރީޚީ މެޗެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒްއެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލަނޑަކީ އާޖެންޓީނާގެ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށްވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ބެހިޗް ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ, އާޖެންޓީނާގެ ޑިފެންޑަރުން ދިފާއުކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ގަރަންގް ކޯލް ޖެހި ބޯޅަ ދިފާއުކުރީ އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އާޖެންޓީނާ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު, އޮސްޓްރޭލިއާ ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ. ކުއާޓާގައި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ނެދަލެންޑްސްއާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
63%
13%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް