ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 14:25
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ފަތުރުވެރިކަން
ޓާގެޓް ހާސިލުވާން ދެން ބޭނުންވަނީ 1 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން
 
ނޮވެމްބަރު މަހު އައީ 146،879 ފަތުރުވެރިން
 
ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 1،491،236 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލުވާން ދެން ބޭނުންވަނީ 1 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ (1،491،236) އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަޔަކަށް އަރާފައެވެ. އެހެންކަމުން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ދެން ބޭނުންވާނީ 1 ލައްކަ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނޮވެމްބަރު މަސް ނިމުނުއިރު (146،879) އެއްލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް އަަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހު ދުވާލަކު 4،896 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 7 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފަތުރުވެރިން އައި މިންވަރު 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 28.8 އިންސައްތަ އިތުރު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއީ 2.6 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދަނީ އިންޑިއާ މާކެޓުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މިގޮތުން އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ މާކެޓުން (209،725) ދެލައްކަ ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސަވީސް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރަޝިއާ މާކެޓުންނެވެ. އެ މާކެޓުން މިހާތަނަށް (182،337) އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަތް ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނޭއިރު މިހާތަނަށް އެ މާކެޓުން (162،020) (އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ވިހި ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. މި މާކެޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަރުމަނު، އިޓަލީ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސްޕެއިން، ސައުތު ކޮރެއާ އަދި ސްވިޒަރލޭންޑެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިވަގުތު 1،197 އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ހާމަވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 166 ރިސޯޓާއި، 875 ހޮޓާ އަދި ގެސްޓްހައުސްގެ އިތުރުން 157 ސަފާރީއެވެ. މި ފެސިލިޓީތަކުގައި ޖުމްލަ 59،351 އެނދުގެ ޖާގަ ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް