ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:37
ކަވާނީ ވީއޭއާރު ބަލާ ސްކްރީން އަށް ހަމަލާދެނީ
ކަވާނީ ވީއޭއާރު ބަލާ ސްކްރީން އަށް ހަމަލާދެނީ
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ކަވާނީގެ ރޯޅި ވީއޭއާރަށް!
 
ކަވާނީ ވަނީ އަތުން ޖަހާ ވީއޭއާރު ބަލާ ސްކްރީން ނުވަތަ ޓީވީ ބިން މައްޗަށް ވައްޓާލާފައި

ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ ނުވަތަ ވީއޭއާރުގެ ބޭނުމަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗުތަކުގައި އިންސާފުވެރި ނިންމުން ނިންމުމަށް ރެފްރީންނަށް އެހީވެދިނުމެވެ.

ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު އަތުން ލަނޑު ޖަހައިގެން މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކުރުމާއި، އޮފްސައިޑު ލަނޑު ޖެހުމަކީ ހިނގާ ކަމެކެވެ. މެޗުތަކަށް އިންސާފުކުރަން ތިބޭ ރެފްރީންނަކީ ފީފާގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް، އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ މީހުންނަށްވީ ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ އަތުން ވެސް ގޯހެެއް ހެދިދާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމާއި، އެންމެ އިންސާފުވެރި ނިންމުން ތައް ނިންމުމަށް ވީއޭޭއާރުގެ ބޭނުން ހިފައެވެ.

އެކަން މިހާރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެންދެއެވެ. އިދިކޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ގޯލު އޭރިޔާ ތެރެއިން ކުރާ ކުޑަ ފައުލާ ހަމައިން ގޮސް، ޖަހާ އޮފްސައިޑު ލަނޑު ވެސް ވީއޭއާރުން ދެނެގަނެފައިވެއެވެ. ވީއޭއާރުގެ އެހީގައި ފައުލަށް ޕެނަލްޓީ ދީ، އަދި ޖަހާ ލަނޑު އޮފްސައިޑު ނަމަ ކެންސަލް ވެސް ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައުލެއް ކުރުމުން އެއީ ޕެނަލްޓީ ދޭވަރުގެ ފައުލެއްތޯ ވެސް ރެފްރީން ވަނީ ބަލާފައެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އެކި އެކި މެޗުގައި ވީއޭއާރުގެ ނިންމުންތަކާމެދު ކޯޗުންނާއި، ކުޅުންތެރިން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރެއެވެ، ދެބަސްވެ އަރައިރުންވުން ވެސް ވެއެވެ. އެކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އުރުގުއޭ އަދި ގާނާ ކުޅުނު މެޗުގައެވެ. މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗުގައި އުރުގުއޭ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ވެސް ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގައި ވީއޭއާރުގެ ނިންމުންތަކާ މެދު އުރުގުއޭގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ އަލޮންސޯ އާއި، ކެޕްޓަން ލުއިސް ސުއަރޭޒް އަދި އެޑިންސަން ކަވާނީ ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމު މިއަހަރުގެ މުބާރާތުން ކެޓީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުންނެވެ. އެއީ އެ ގްރޫޕްގައި ސައުތު ކޮރެއާ އިން ޕޯޗުގަލް ބަލިކުރުމުންނެވެ.

މެޗަށްފަހު އުރުގުއޭގެ ޑިފެންޑަރު ޑިއޭގޯ ގޯޑިން އަދި އެހެން ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަނީ އެއް ވަނަ ރެފްރީއާ ދިމާކޮށްފައެވެ. ހަޅޭލަވާ، ޒުވާބުކުރާ މަންޒަރު ވެސް ފެނުނެވެ. ދެން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކަވާނީއެވެ. މެޗުން ބަލިވުމުން އެ އުދާހުގައި ހުރެ އައި ރުޅި ގަނޑު ކަވާނީ އަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުނީއެވެ. ދަނޑުން ފައިބައިގެން ދަމުން ކަވާނީ ވަނީ އަތުން ޖަހާ ވީއޭއާރު ބަލާ ސްކްރީން ނުވަތަ ޓީވީ ބިން މައްޗަށް ވައްޓާލާފައެވެ. އެއާއެކު އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް އޮފިޝަލުން އެ މެޝިން ކައިރިއަށް އާދެއެވެ.

ކަވާނީގެ މި އަމަލަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ރޫހާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ގޮވާލަން ފަށާފައެވެ. އެކަމުގައި ކަވާނީ އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
10%
17%
10%
17%
23%
23%
ކޮމެންޓް