ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 22:27
އިންޑޮނޭޝިއާގެ 100ށް ވުރެ ގިނަ ރަށް، ބީލަމުގައި ވިއްކާލަން ނިންމާލާފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި
އިންޑޮނޭޝިއާގެ 100ށް ވުރެ ގިނަ ރަށް، ބީލަމުގައި ވިއްކާލަން ނިންމާލާފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރަށްތަކެއް ބީލަމަށްލަނީ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ 100ށް ވުރެ ގިނަ ރަށް ވިއްކާލަން ބީލަންކުރަނީ
 
ސޯތެބީސް އިން އަންނަ މަހު މިރަށްތައް ބީލަމަށް ހުޅުވާލާނެ
 
މިއީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ ޖަނަވާރަކާއި މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޖަނަވާރުތައް ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެއް
 
ވިޑީ ރިސަރވް އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިމާޔަޔްކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއް

އިންޑޮނޭޝިއާގެ 100އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށް، ބީލަމުގައި ވިއްކާލަން ނިންމާލާފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މިފަދަ ބޮޑެތި އޮކްޝަންތައް ހިންގުމަށް މަޝްހޫރު މަލްޓިނޭޝަނަލް ކޯޕޮރޭޝަން އެއްކަމަށްވާ "ސޯތެބީސް" އިން އަންނަ މަހު މިރަށްތައް ބީލަމަށް ހުޅުވާލާނެއެވެ.

ސޯތެބީސް އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލާ ވިޑީ ރިޒަރވް އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ކޮރަލް އެޓޯލް އިކޯސިސްޓަމެވެ. އަދި މިއީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ ޖަނަވާރަކާއި މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޖަނަވާރުތައް ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެކެވެ.

ވިޑީ ރިސަރވް އޮންނަނީ އިންޑޮނޭޝީއާގެ އިރުމަތީ ފަޅީގައެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކުގެ ގޮޑުދޮށްތަކުގައި ހުންނަނީ ހުދު ދޮންވެއްޔެވެ. އަދި މިރަށްތަކުގެ ފަޅުތަކާއި ކަނޑު އަނޑީގެ ރީތިކަން ސޯތެބީސް އިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ވިޑީ ރިސަރވްގެ ރަށްތަކަކީ މީހުން އާބާދުވެގެން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބައެއް މީހުން، ހާއްސަކޮށް މަސްވެރިން އެރަށްތަކަށް ގޮސް އުޅެއެވެ.

ވިޑީ ރިސަރވް އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިމާޔަޔްކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެކެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި ރެއިން ފޮރެސްޓް ތަކަކީވެސް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަންގަލިތަކެކެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާކިފެލެގޯ ކަމަށް ވާއިރު އެގައުމުގައި 17،500 ހާއެއްހާ ޖަޒީރާ ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ރިކޯޑްތަކުން ދައްކަނީ 6000 ޖަޒީރާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
71%
0%
29%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް