ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 18:55
ޓިއުނީޝިޔާ ޓީމު ޓްރެއިނިންގައި
ޓިއުނީޝިޔާ ޓީމު ޓްރެއިނިންގައި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗަށް ޓިއުނީޝިޔާ ނިކުންނާނީ އައު ހިތްވަރަކާއެކު
 
ފެންވަރުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ޓިއުނީޝިޔާ އަކީ މި ގްރޫޕުން ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ އެންމެ ފުރުސަތު ކުޑަ ޓީމު

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭ މެޗަކީ ޓިއުނީޝިޔާ ކޮންމެހެން މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗެކެވެ.

މޮޅުވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެމީހުންނަށް ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ އެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މި ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ޓީމަކަށްވާނީ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސްއެވެ. އަނެއް ތިން ޓީމުގެ ތެރެއިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބުން އެންމެ ގާތީ އޮސްޓްރޭލިޔާ އަށެވެ. ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އެމީހުން ތިބީ ތިން ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ. ޑެންމާކާއި ޓިއުނީޝިއާ އަށް ދެ މެޗުން ހޯދިފައިވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ. މިހެންވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ބަލިކުރި ނަމަވެސް ޓިއުނީޝިޔާ އަށް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދެވޭނީ ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖަހައިގެންނާއި، ޑެންމާކާއި އޮސްޓްރޭލިޔާ މެޗު ހަމަހަމަވެގެންނެވެ. މިހެންވެ ތަޖުރިބާކާރުން ދެކޭ ގޮތުގައި ފެންވަރުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ޓިއުނީޝިޔާ އަކީ މި ގްރޫޕުން ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ އެންމެ ފުރުސަތު ކުޑަ ޓީމެވެ.

ޓިއުނީޝިޔާ ކުޅެނީ ކައުންޓަ އެޓޭކްގައި ލިބޭ ބޯޅައެއްގައި ނަތީޖާ ނެރެން ކުޅޭ ކުޅުމެކެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ގަދަ ޑިޕާޓްމަންޓްކީ ފަހަތެވެ. މި ޑިފެންސް ފޫއަޅުވާ ނުލެވޭނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ޓީމު ރާވަން އެމީހުން އިސްކަންދެއެވެ. އާއްމުކޮށް ކުޅެނީ 4-3-2-1 އަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ޑިފެންސްކޮށްގެން ފަރުޖައްސާލެވޭކަށް ނެތްކަން ހުދު އެމީހުންނަށް ވެސް އެނގޭނެއެވެ.

Advertisement

ޓިއުނީޝިޔާ އަކީ ވޯލްޑްކަޕް މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރި އެފްރިކާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމެވެ. އެއީ 1978 ވަނަ އަހަރު މެކްސިކޯ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު ޑެންމާކާއި ފްރާންސް އޮތް ގްރޫޕަކުން އެމީހުން ދެ ވަނަ ބުރަށް ދާނެތޯ އެހުމަކީ ޖަވާބުދޭން ދަތި ސުވާލަކަށްވާނެ ކަމަށް އެންމެން ލަފާކުރިކުރުން، މިހާރު އެދަނީ ހަގީގަތަކަށް ބަދަލުވަމުންނެވެ. ފްރާންސަކީ އިހުގައި އެފްރިކާގެ ގައުމުތައް ކުރިން އަޅުވެތިކޮށްގެން އުޅުނު ގައުމަކަށްވެފައި، މި ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ފުޓްބޯޅައިގައި ޓިއުނީޝިޔާފަދަ ގައުމުތައް ނުކުތުމަކީ ގިނަބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. މިހެންވެ ޓިއުނީޝިޔާއިން ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް އައުހިތްވަރެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ލަފާކުރެއެވެ.

އޭގެ ސަބަބަކީ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓިއުނީޝިޔާގައި އަނިޔާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތުމެވެ. ނަމަވެސް ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހާދީފައިވާ ފޯވަޑް ވައްހާބް ހަޒްރީ މި ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅޭތަން ފެނިފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އެވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިއާއެކު އޭނާ އަށް ފުރަތަމަ 11 އިން ޖާގަ ދިނުމަށް ގޮވާލާ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ.

ބަދަލު ކުޅުންތެރިން ނެރުނަސް މިރޭގެ މެޗު ޓިއުނީޝިޔާ އަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ. މިރޭގެ މެޗަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި މި ދެގައުމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މީގެ ކުރިން މި ދެ ގައުމުގެ މެޗެއް ފެނިފައިވަނީ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައެވެ. އެ ދެ މެޗު ވެސް ފްރާންސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް