ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 13:21
އުތުރު ކޮރިއާއިން ޓެސްޓުކުރާ މިސައިލްތައް
އުތުރު ކޮރިއާއިން ޓެސްޓުކުރާ މިސައިލްތައް
ރޮއިޓާސް
އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު
އުތުރު ކޮރެއާއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއަރ ފޯސް އެކުލަވާލަނީ
 
މިސައިލްތައް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް
 
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއަރ ފޯސް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން

އުތުރު ކޮރެއާއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއަރ ފޯސް އެކުލަވާލަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ކޮރެއާގެ ނޫސް އިދާރާ، ކޮރެއަން ސެންޓްރަލް ނިއުސް އެޖެންސީ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަ ގޮތުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ގެންދަވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއަރ ފޯސް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އެކަމުގެ މަގްސަދަކީ މި ގަރުނުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލިބިފައި ނުވާ ފަދަ ބާރުވެރިކަމާއި ހައިސިއްޔަތު ހޯދުން ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ކިމް ޖޮން އުން ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން މިހާރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ގޮވަލައްވާފައެވެ. އަދި އައު ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތައް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އަސްކަރިއްޔާ އަށް ކިމް ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން އެ ގައުމުން ވަނީ އެމެރިކާގެ މައި ބިމަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ބޮޑު ރޮކެޓެއްގެ ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ކިމް ވަނީ އައު މިސައިލްތައް އުފެއްދުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާއިން ޖަޕާނުގެ ސަރަހައްދަށް މިސައިލުތަކެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމުގެ ސަރުކަރުން ވެސް ވަނީ ދާދިފަހުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިއީ އުތުރު ކޮރެއާއިން ޖަޕާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް މިސައިލްތައް ފޮނުވި ހަތްވަނަ ފަހަރެވެ. މި މިސައިލްތައް ފޮނުވަން ފެށީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކުރިން ފޮނުވި މިސައިލްތަކަކީ ތަމްރީންތަކެއް ކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފައިވާއިރު ޖަޕާނާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އަދި އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ މިކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް