ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:38
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަމަނުޖެހުން
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަމަނުޖެހުން: ޔުކްރެއިންގެ 6 މިލިއަން މީހުން ކަރަންޓު ނެތި، ދަތި ހާލުގައި
 
ކިއޭވްގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަދިވެސް ކަރަންޓެއް ނެތް
 
ޔުކްރެއިންގެ ބައެއް އާއްމުން އުޅެމުން ދަނީ އަލިކަމެއް ނެތި، އަދި ހީޓަރެއް ނެތި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން ވެރިރަށް ކިއޭވްއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި، ކިއޭވްގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުގެ 6 މިލިއަނަށްވުރެ މީހުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ދަތި ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ކަމަށް، ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ، ކިއޭވްގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަދިވެސް ކަރަންޓު ނުދެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ގޭގެއަށް ފޯރާފައިވާކަމަށާއި، ފެނާއި ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އާއްމުން ތިބީ ހާލުގައިޖެހިފައި ކަމަށެވެ. ކަރަންޓު ނެތި 40 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހުމުން އާއްމުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވެސް ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިނިމޫސުން ފެށެން ގާތްވެފައިވާއިރު، ކަރަންޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަލިކަމެއް ނެތި އަދި ހީޓަރެއް ނެތި އުޅެން ޖެހުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރަޝިއާއިން ދަނީ އަދިވެސް ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ޚާސަންއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10ށް އަރާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
25%
25%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް