ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 22:36
ޓްވިޓަރ ގެ ސިމްބަލް އަދި ޓްވިޓަރ ގެ އޯނަރ އީލޯން މަސްކް
ޓްވިޓަރ ގެ ސިމްބަލް އަދި ޓްވިޓަރ ގެ އޯނަރ އީލޯން މަސްކް
ވަޔަން
ޓްވިޓަރ އަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް
ކަލަރ ކޯޑުކޮށްގެން ޓްވިޓަރގެ އާ ވެރިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ތައާރަފް ކުރަނީ
 
މަސްކު ޓްވިޓަރ ގަތުމަށްފަހު މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ދަނީ ގެންނަމުން

ކަލަރ ކޯޑުކޮށްގެން އާ ވެރިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ޓްވިޓަރ އަށް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ދާދިފަހުން ޓްވިޓަރ ގަނެފައިވާ، މަހުޖަނު އީލޯން މަސްކު ބުނެވިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި މި ފީޗަރ ފެނިގެންދާނެއެވެ. ވެރިފައިކުރުމުގެ ސިސްޓަމް މި ފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުލަތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށް ވާއިރު އެކަމުގެ މަޤްސަދަކީ ކުންފުނިތަކާއި، މަޝްހޫރު މީހުން އަދި އާންމުން ވަކިކުރަން އެނގޭނެހެން ގިންތި ކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބަދަލާއި އެކު މީހުންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ވެރިފައިކުރުމަށް އަގު ދައްކަން ޖެހުމަށް ބަަދަލު އަންނާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޓްވިޓަރ އެކައުންޓު ވެރިފައިކުރުމަށް 8 ޑޮލަރު ޗާޖުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

އޭެރު ޓްވިޓަރ އިން ފޮނުވި އަޕްޑޭޓުގައިވަނީ މަހަކު 7.99 ޑޮލަރު ދައްކާނަމަ ވެރިފިކޭޝަން ލިބޭނެކަމަށެވެ. އެ އަޕްޑޭޓް ފޮނުވީ ހަމައެކަނި އައިއޯއެސް ޑިވައިސް ތަކަށެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކަށް މި އަޕްޑޭޓް އަދި ފޮނުވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މަސްކު ޓްވިޓަރ ގަތުމަށްފަހު މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އެޕްލެޓްފޯމް އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ދަނީ ގެންނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް