ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:33
މޮރޮކޯ ޓީމު ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
މޮރޮކޯ ޓީމު ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ކްރޮއޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، މޮރޮކޯ ޓީމުގައި އޮތީ ކުރިން ނެތް އެއްބައިވަންތަކަން
 
އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރަނީ އެއްބައިވަންތަކަން އައިސްފައިވުން

މޮރޮކޯގައި ހުނަރުވެރި ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެބަ ތިއްބެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީމުގެ ކުރީގައްޔާއި މިޑްފީލްޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ގިނައެވެ.

ކަނާއަތު ބެކް އަޝްރަފް ހަކީމީ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އާއްމުކޮށް މޮރޮކޯ ކުޅެނީ 5-1-2-2 ފޯމޭޝަނަށެވެ. ކޯޗު ވާހިދު ހަލިހޮޑްޒިޗް ވަކިކުރުމާއެކު ހާކިމް ޒިޔެޗް ވެސް ވޯލްޑްކަޕުގައި ފެންނާނެއެވެ. އެކަމަކު އުފެދޭ ސުވާލަކީ މޮރޮކޯ ޓީމު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮތުމަށް ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެކުވެރިކަން ފެނިދާނެތޯއެވެ؟ ކުރީގެ ކޯޗު ވާހިދު ހަލިހޮޑްޒިކް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިލާފުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މޮރޮކޯ އެންމެ ފަހުން ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އިރާނާއި ޕޯޗުގަލް އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް މޮރޮކޯ ވަނީ ސްޕޭއިންނާ އެއްވަރުކޮށްފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ އެފްރިކާ ކަޕުގައި ވެސް މޮރޮކޯ އަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކުޅުމެއް ދެއްކުނު ގައުމެއް ނޫނެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ކެޓި ނަމަވެސް، ވޯލްޑް ކަޕާ އެމީހުން ކުރިމަތިލަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ބަލި ނުވެ އޮތުމުގެ ރަނގަޅު ޓްރެކް ރެކޯޑާއެކުއެވެ. މިހެންވެ ކޯޗު ވަލީދު ރެގްރަގުއި އުއްމީދު ކުރަނީ މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މޮރޮކޯ އަށް ފަހި މުބާރާތަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަބްދުލް ހަމީދު ސަބްރީ އާއި އަބްދުއް ސަލާމް އެޒަލްޒޯއީ އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. ޓީމު މޮޅުވުމާއި ނުވުން ބިނާވެފައިވަނީ ހާޒިކް ޒިޔެކް އާއި ޔޫސުފް އެން ނަސީރީ ކުޅޭ ކުޅުމަކާއި ޖަހާ ގޯލެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ.

މޮރޮކޯ ޓީމަށް އައިސްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރަނީ ކުރިން ޓީމުގައި ނެތް އެއްބައިވަންތަކަން އައިސްފައިވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް