ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 17:26
ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު
ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު
ވަން އޮންލައިން
އައްނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން އަވަހާރަވުން
ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިޔާ، އައްނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެ
 
އުމުރުފުޅުން 92 އަހަރުގެ ހަބީބާ އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި

ނިޝާން ދިޔަމިގިލީގެ ޝަރަފުގެ އިއްޒަތް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިޔާ، އައްނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އަވަހާރަވެފައިވަނީ އާލާސްކަންފުޅަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާތާ 3 މަސް ފަހުންނެވެ. އުމުރުފުޅުން 92 އަހަރުގެ ހަބީބާ އަވަހާރަވެފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ލިޔުންތެރިކަމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގައި އަގު ހުރި އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ހަބީބާއަކީ ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ނަމޫނާ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ކަނބަލެކެވެ. އެކަމާ އުނގަންނަންވައިދެއްވާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި; ދިވެހި، ތާރީޚް، އަދަބިއްޔާތު، އުރުދޫ އަދި އިނގިރޭސި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ހަބީބާގެ އަގުހުރި ޚިދުމަތް ފާހަގަކޮށް، އެކަމަނާއަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ އިނާމުތަކެއްވެސް ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ނިޝާން ދިޔަމިގިލީގެ ޝަރަފުގެ އިތުރުން، މިނިވަންކަމަށް 25 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ގައުމަށް ހިދުމަތްކޮށްދެއްވިކަމުގެ ޝަރަފުވެރި އިނާމާއި، އަދި ނޫސްވެރި ކަމުގެ ރޮނގުން ރަން ގަލަން އެކަމަނާއަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

ގައުމީ ހިދުމަތުގައި 29 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ހަބީބާއަކީ ގައުމީ ކުތުބުޚާނާގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ މުރާލި ކަނބަލެކެވެ. ހަބީބާއަކީ އައްސުލްތާން މުހައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު ތިންވަނާގެ ދަރިކަނބަލުން، އަމީރާ ޝަހީމާ ޝަމްސުއްދީނުގެ ދަރިކަނބަލުންނެވެ.

އެ ކަމަނާގެ މޫނުފުޅުދެއްކުމާއި ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ އާސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ. ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ މިރޭ 11:00ގައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
11%
11%
44%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް