ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 11:52
މެމްބަރު އާޒިމް އާއި ބޮންޑެ
މެމްބަރު އާޒިމް އާއި ބޮންޑެ
މަޖިލިސް
ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތްތައް
އާޒިމް އާއި ބޮންޑެެގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ސަރުކާރަށް
 
މެމްބަރު އާޒިމް އާއި ބޮންޑެ ވަނީ ސަރުކާރަށް ހިޔާނާތާއި އޮޅުވާލުމުގެ ތުހުމަތުކުރައްވާފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ސަރުކާރާ މެދު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މެންބަރު ބޮންޑެ ވަނީ ބަޖެޓުގައި ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ދޭން ހިމަނާފައިވާ އަދަދު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ކުންފުނިތައް ދަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަދަދުތައް ސާފުކޮށް ނުދީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖަމްބޯ ބޭގް މޮޑެލްއަށްކަމަށް ސިފަކުރައްވާ އޭނާ ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައިވަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވަނީ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުހަލާ އަވަސްއަރުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެންބަރު އާޒިމް ވަނީ މި ބަޖެޓަކީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ހަދާފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށާއި، އެ ބަޖެޓުން ގައުމު ބަނގުރޫޓު ވެދާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގައުމަށް ވުރެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ކަަމަށް ސިފަކުރައްވާ އާޒިމް ވަނީ އެކަމުގެ ހިތި އަސަރު ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާ މެދު ފިކުރު ކުރުމެއް ނެތި ދަރަނި ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަކީ ގައުމާއި ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްލުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކީ ވެސް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރު ބޮޑުވެ، ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް އުފުލެމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ އާއްމުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް