ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:08
ކެރިއަރުގައި 500 ވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މެސީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ކެރިއަރުގައި 500 ވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މެސީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސެލޯނާ
މެސީ އަލުން އަނބުރާ ބާސެލޯނާ އަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް
 
އެކަމަށް އިޝާރަތްކޮށް ލަޕޯޓާ ބުނީ އަބަދު ވެސް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކީ ވާނެ ގޮތެއް ބަލާނެ ކަމަށް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ އަލުން އަނބުރާ ބާސެލޯނާ އަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ އޭނާ އަށް އެކުލަބާއެކު އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް މެސީ ޕީއެސްޖީ އަށް ގުޅުނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ހަމަވާއިރު، މެސީ އޭނާގެ ކުރިމަގާމެދު އަދި ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. ބާސެލޯނާގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅުވުމާއެކު މެސީ ގެންނަން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ދެކެވެން ފަށާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ވެސް ވަނީ އެކި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ބާސެލޯނާގެ ރައީސް އިންޓަވިޔުއެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ ގާތު އަބަދު ވެސް ބުނަމުން އަންނަ ވާހަކައަކީ މެސީ އަލުން އަނބުރާ ބާސެލޯނާ އަށް ގެންނަ ވާހަކައެެވެ. އޭނާ ވަނީ ގިނަ ބަޔަކު އެކަަމަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަށް އިޝާރަތްކޮށް ލަޕޯޓާ ބުނީ އަބަދު ވެސް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކީ ވާނެ ގޮތެއް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ މިހާރު މެސީ އަކީ ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، މިވަގުތު އެކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

ލިއޯ މެސީ؟ އަބަދު ވެސް އަހަރެން ގާތު މީހުން ބުނާ ވާހަކައަކީ މެސީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ގެންނާށޭ. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަބަދު ވެސް އަހަރެން މި ބުނަނީ ވާނެ ގޮތެއް ބަލާނެ ކަމަށް.
ޖޯން ލަޕޯޓާ / ބާސެލޯނާގެ ރައީސް

މިނޫނަސް ވެސް މެސީ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނައެވެ. މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މެސީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް މާލީ ގޮތުން މިހާރު އެއްވަސް ހުރަހެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މެސީއާއެކު ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު އަދި މިހާރު އެ ކުލަބުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނީ މެސީ އަށްޓަކައި ބާސެލޯނާގެ ދޮރު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ހުޅުވިފައި ކަމަށެވެ.

މެސީގެ އެއްބަސްވުން ޕީއެސްޖީގައި ހަމަވާން ގާތްވަމުން އަންނައިރު، ޕީއެސްޖީން މެސީ ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެ ކުލަބުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލުއިސް ކަމްޕޯސް ބުނީ ކުލަބުން އެދެނީ މެސީ ކުލަބުގައި މަޑުކުރުން ކަމަށެވެ. މެސީ އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް