ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:06
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް
ރޮއިޓާރސް
އިނގިރޭސިވިލާތްގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތު
ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ އަމިއްލަ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް 600 ޕައުންޑު ދެނީ
 
މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދަށްވެފައިވާތީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހީއެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު 600 ޕައުންޑު ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބީބީސީން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެ ނޫހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރަސްގެފާނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 600 ޕައުންޑު (710 އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާ ހަމައަށް ދޭން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މި ފައިސާ ދޭން ނިންމަވާފައިވަނީ ރަސްގެފާނުގެ އަމިއްލަ އާމްދަނީން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފައިސާ ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން 600 ޕައުންޑު ދޭން ނިންމާފައިވަނީ 30،000 ޕައުންޑަށްވުރެ ދަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އަދި 30،000 ޕައުންޑާއި 40،000 ޕައުންޑާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް 400 ޕައުންޑު ދޭއިރު 40،000 ޕައުންޑާއި 45،000 ޕައުންޑާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ 350 ޕައުންޑުގެ ބޯނަހެކެވެ.

ދަ ސަން ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އެމަނިކުފާނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމެވީ އެ ޤައުމުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދަށްވެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދަށްވެ އެ ޤައުމުގެ ރަސްމީ ފައިސާ، ޕައުންޑުގެ އަގު ވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. ކުރިން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ޕައުންޑުގެ އަގު ބޮޑުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޕައުންޑު ވަނީ ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށްވެފައެެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ޤައުމުގައި ކަރަންޓާއި ގޭހުގެ ބިލުތައް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
25%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް