ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:00
(ވ-1) މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އާދަމް ނަވާޒް
(ވ-1) މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އާދަމް ނަވާޒް
އެމްއެމްސީ
މީޑިއާ ކައުންސިލް
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމުން ނަވާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމުން އާދަމް ނަވާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އިއުލާންކުރެއްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ހާމަކުރައްވާ ނަވާޒު ވަނީ "ވަގުތު" ނޫސް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ވެސް ނެރުއްވާފައެވެ.

ނަވާޒު ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝާފިއު އަންހެން ނޫސްވެރިއަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމުމުން ވެސް އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން މުހައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން، އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިއަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމާ މެދު ފުލުހުން ނިންމި ނިންމުމުގެ އެއްބައި ވިދާޅުވުމަށްފަހު، ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޝަފާއު މީޑިއާ ކައުންސިލު ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ޚުދުމުހުތާރު ގޮތުގެ ސަބަބުން އެތައް އަންހެން ނޫސްވެރިންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަވާޒް ވިދާޅުވީ މުހައްމަދު ޝާފިއު، ނޫސްވެރިޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އެކަމަށް ހާއްސަ ކޮމެޓީއަކުން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ފުލުހުން ވެސް ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެވޯޑު ހަފުލާގައި ޝާފިއުއަށް އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ އަންހެން ނޫސްވެރިންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ޝަފާއު ދެއްވި ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އަންހެން ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަންހެން ނޫސްވެރިންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކު ކުރީ ސަފުގައި އިނުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހިންގާ ހުތުރު އަމަލުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އޭނާގެ ޒަމީރު ގަބޫލު ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާނުގައި ނަވާޒު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު "ވަގުތު" ނޫހުން ވަނީ އެ ނޫހުގެ އަންހެން ނޫސްވެރިއަކަށް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝާފިއު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝާފިއު ސަސްޕެންޑު ވެސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި އޭނާ އެފަދަ އަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކާއި ގަރީނާ ނެތުމުން ފުލުހުން ވަނީ އެ މައްސަލައި ނިންމައި ފައިލްކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ޝާފިއުގެ ސަސްޕެންޝަން ވެސް ވަނީ އުވާލައިފައެވެ.

ޝާފިއުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ "ވަގުތު" ނޫހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރި ކަމަށް ބުނެ އެ ނޫހުގައި އެ ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ހަގީގަތާއި ހިލާފު، ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެދޭ ގޮތަށް ޚަބަރުތަކެއް ޝައިއުކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި އެ ނޫހުގެ ޚަބަރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް ކަމުގެ ހަގީގަތަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާން ނެރުމަކީ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުމަތައުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ނޫން ކަމަށްވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް