ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:28
މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން 90،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެއްޖެ: އެންޑީއެމްއޭ
 
ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އެހީތެރިކަން ވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން
 
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ފަސް ދުވަހުގެ އެހީ ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ހަ ގޭބިސީއެއްގެ 29 މީހަކަށް ފަސް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި

މ. ނިރުފެހިގޭގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް މިހާތަނަށް 90،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖެމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު އަދާހަމަ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަނަވަރު 12:44 ގައި ލިބުމާއެކު އެ އޮތޯރިޓީގެ އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޓީމުން ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ގޮސް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި އިވެކުއޭޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށް ބެކަޕެއްގެ ގޮތުގައި ކަލާފާނު ސްކޫލްވެސް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހަތަރު އިމާރާތަކުން 35 ދިވެހިންނާއި ހާދިސާ ހިނގި އިމާރާތުން ސަލާމަތް ކުރެވުނު 28 ބިދޭސީން ހިމެނޭހެން 33 ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީކުރި ކަމަށެވެ.

ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަތް ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ހާދިސާ ހިނގީ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމުން ގިނަ އާއިލާތަކުން އާއިލީ އަދި ރައްޓެހިންގެ ގޭގެއަށް ބަދަލުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ އާއިލާތަކުގެ ކަންކަން ގާތުން ބަލަމުން އައި ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ އެހީތެރިކަމާއި ކެއިން ބުއިމާއި ބޭހާއި ބޯހިޔާވަހިކަން އަދި އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރި ހަ ގޭބިސީއެއްގެ 29 މީހަކަށް ފަސް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނައިރު 15 ދިވެހިންނާއި 14 ބިދޭސީއަކަށް އެންޑީއެމްއޭއިން އަންނަނީ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ހަ ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލުނު 19 ބިދޭސީއަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަލަދުވެރިން ބޯހިޔާވަފަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ އެހީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ފަސް ދުވަހުގެ އެހީތެރިކަން މިހާރު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 33،500 ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފައިވާއިރު އަންނައުނަށް 19،000 ރުފިޔާ، ކެއިން ބުއިމަށް 29،000 ރުފިޔާ، އަދި ހައިޖީން ކިޓު ހޯދުމާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 2،633 ރުފިޔާ ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 90،133 ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން އަންނަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޭގޭގެ ޑެމޭޖް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް