ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 22:29
ޗާލްސް ރަސްގެފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ބިސް ޖެހުން
ޗާލްސް ރަސްގެފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ބިސް ޖެހުން
mail online
ޗާލްސްގެ ހަށިކޮޅަށް ބިސް އުކުން
ޗާލްސް ރަސްގެފާނަށް އަމާޒުކޮށް ބިސް އުކި ޒުވާނާ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި
 
ހަތަރު ބިސް އެއްލިނަމަވެސް ރަސްގެފާނު ހަށިކޮޅުގައި ޖެހިފައެއްނުވޭ

އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިންވަނައާއި އަނބިކަނބަލުން ކުއީން ކޮންސޯޓް، އިންގްލަންޑްގެ ގަދީމީ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޔޯކްއަށް ބުދަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގައި އެދެކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބިސް އުކި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން މިނިވަންވުމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ކަފާލާތު ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ވަނީ ކޯޓުން ޝަރުތުތަކެއް ހުށަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަށް ވަނީ އާންމު ތަންތަނުގައި ބިސްގެންގުޅުން މަނާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަސްގެފާނާ 500 މީޓަރަށްވުރެ އަރިސްނުވުމަށްވެސް އޭނާއަށް އަންގާފައިވެއެވެ.   

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ޕެޓްރިކް ތެލްވެލް ނަމަކަށްކިޔާ ޒުވާނާ ޗާލްސް ރަސްގެފާނަށް އަމާޒުކޮށް ހަތަރު ބިސް އެއްލާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ރަސްގެފާނު ހަށިކޮޅުގައި ބިހުން ޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.

ބިސްއުކުމާއެކު އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ވަގުތު އާންމުންގެ މީހުން ވަރަށް ރުޅިއައިސްގެން އޭނާއާ ދިމާއަށް ހަޅޭއްލެވިކަމަށް ޕެޓްރިކް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން އޭނާއަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވި ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ "ޕަބްލިކް އޯޑަރ އޮފެންސް"ގެ ދަށުން ދައުވާކޮށްފައެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް