ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:29
ތަމްރީނުތަކަށް ފުރި ޓީޓީ ކުޅުންތެރިން
ތަމްރީނުތަކަށް ފުރި ޓީޓީ ކުޅުންތެރިން
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން
ތަމްރީނުތަކަށް ރަފާ، ޝައްފާން އަދި އަޚްޔަރް ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ފުރައިފި
 
ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް

ތަމްރީނު ތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް، ޝައްފާން އިސްމާއީލް އަދި އަޚްޔަރް ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި ތިން ކުޅުންތެރިން ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ފުރާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިއީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ކުރިއަށްގެންދާ އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ކުރެވޭ ތަމްރީނުތަކެކެވެ. ދިވެހިން ކުޅުންތެެރިންނަށް މިފަދަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ސަރުކާރާއި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ. ރަފާ، ޝައްފާން އަދި އަޚްޔަރްގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމު ވަނީ ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ތަމްރީނުތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ގޮސްފައެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު ޔޫރަޕުގައި ތަމްރީނުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެއީ މި އަހަރު ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެ އައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ޒޮރާންއާ ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހުނު ދަތުރެކެވެ. އެފަހަރުގެ ތަމްރީނުތަކަށް ރާއްޖެއިން ދިޔައީ ރަފާ، މަލާކް ބިންތް މުއިއްޒު، މިޝްކާ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން ޖުމާނާ ނިމާލްއެވެ.

ރާއްޖެއިން އަންނަނީ ޓީޓީގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. އެއާ އެކު ސަރުކާރާއި ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން އަންނަނީ ޓީޓީ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެ އިން ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޓީޓީ މުބާރާތެއް ވެސް ހޯސްޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް