ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 08:08
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
ޕްރިމިއާ ލީގު
ޗެލްސީ އަތުން މޮޅުވުމުން އާޓެޓާ ޝުކުރު އަދާކުރީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް!
 
އާޓެޓާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި 1-3 އިން އާސެނަލް ބަލިވި މެޗުން ރަނގަޅު ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރުމުން އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ.

އާޓެޓާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި 1-3 އިން އާސެނަލް ބަލިވި މެޗުން ރަނގަޅު ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެކަމަށް ޔުނައިޓެޑަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށެވެ. ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލް މި ސީޒަންގައި ބަލިވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. 13 މެޗު ކުޅުނު އިރު، 11 މެޗުން މޮޅުވެ، އެއް މެޗު އެއްވަރުވިއެވެ.

އާޓެޓާ ބުނީ އެ މެޗުގައި އާސެނަލަށް މަދުވީ ޑިސިޕްލިން ކަމަށެވެ. އެެޗުގެ ނަތީޖާ އިން ރަނގަޅު ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނުކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އެ މެޗުގައި ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެވުނު ކަމަށާއި ނަތީޖާ ނެރެން އުނދަގޫވީ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ އާސެނަލުން ބޭނުންވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ ކުރީގައި އޮންނަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅަށް ކުޅުނުކަން ފާހަގަކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ އެއީ އާސެނަލަށް މޮޅުވާން ހައްގު މެޗެއް ކަމަށެވެ.

އާޓެޓާ ބުނީ ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި މޮޅުވުމަކީ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށާއި އެ މެޗުން މޮޅުވުމަކީ ކުރިއަށް އެޅުމު ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ސާބިތުކޮށްދިނީ މަތީ ފަންތީގެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޕްރެޝަރުގައި ކުޅެވޭނެކަމެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 13 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެ ވަނައިގައި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ 13 މެޗުން 32 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
10%
0%
10%
20%
20%
40%
ކޮމެންޓް