ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 08:39
މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ 2020
މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ 2020
ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ 10 ވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ
 
މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި އިޔަރ އެންޑް ސޭލްތައް ކުރިއަށްދާނެ
 
ލަންކާގެ ފަރާތުން އައު ޕްރޮޕަރޓީތަކެއް ހުށަހަޅާ
 
އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15، 16 އަދި 17 ގައި

ގެދޮރާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ހައި ރައިޒްއިން ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް، މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރު އޮންނާނީ ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ 10 ވަނަ އެޑިޝަންއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ "ވިޔަފާރި މިއަދު" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ހައިރައިޒްގެ ސޭލް އެންޑް މާކެޓިން ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯ ބާއްވަން ހަަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15، 16 އަދި 17 ގައި ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްގެންދާނީ ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

މާއިޝާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި މީގެ ކުރިން ބައިވެރިނުވާ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. ޖުމްލަ 30 އެގްޒިބިޓަރުން މިއަހަރުވެސް ބައިވެރިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯ ތަފާތުވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ލަންކާގެ ފަރާތުން އައު ޕްރޮޮޕަރޓީތަކެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި، މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރޮޮޕަރޓީތަކާއި އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރޮޕަރޓީތައް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މާއިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ. ގެދޮރަށް އިންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކި އޮޕްޝަންތައް މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ލިވިން އެކްސްޕޯގައި އެގްޒިބިޓަރުންގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ލަކީޑްރޯތަކެއް ނަގާނެއެވެ. އަދި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މި އެގްޒިބިޝަން ބޭއްވިގެންދާތީ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ތައްވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް