ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 21:25
އާސެނަލް އާއި ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އާސެނަލް އާއި ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފުލުގައި އޮތް ނޮޓިންހަމް އަތުން އާސެނަލްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
 
އާސެނަލް މޮޅުވީ 5-0ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް އަތުން އާސެނަލް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އާސެނަލްގެ އެމިރޭޓްސް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުން ނޮޓިންހަމް ބަލިކުރީ 5-0ންނެވެ. މެޗުގެ ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ނޮޓިންހަމްގެ ގޯލު އާސެނަލްއަށް ހުޅުވައިދިނީ ގަބްރިއެލް މާޓިނޭލީއެވެ. މިއީ އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ އަނެއް ހަތަރު ލަނޑު އާސެނަލް ޖެހީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި އާސެނަލްގެ ރެއިސް ނެލްސަން ވަނީ ހަތަރު މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އާސެނަލްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ތޯމަސް ޕާޓޭއެވެ. އާސެނަލްގެ ފަހު ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މާޓިން އޮޑެގާޑްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އާސެނަލް އޮތީ 12 މެޗުން 31 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ނޮޓިންހަމް ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތީ 13 މެޗުން ލިބުނު 9 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް